Manželství

         Manželství je důležité spojení dvou životů. Nejde pouze o právní smlouvu, podobnou úřední svatbě. V kostele přijímají a dostávají svátost manželství ti, kteří chtějí, aby Bůh jejich sňatku požehnal a řídil ho.

          Svatba v kostele není pouhým formálním právním aktem, ale znamená něco mnohem víc. Je svátostí. Skrze tuto svátost manželství Bůh vstupuje mezi milující pár, aby ho posvětil a pomáhal jim v letech společného života. Manželství chtěl, naplánoval a dal k němu podnět sám Bůh. Pokud tedy člověk chce manželství co nejlépe pochopit a prožít, musí se s tímto Božím projektem společného života dobře seznámit.

Mladí přátelé – snoubenci!
Zamýšlíte-li uzavřít církevní sňatek, domluvte si, prosím, alespoň tři měsíce před plánovanou svatbou schůzku s farářem farnosti, v níž jeden z vás bydlíte.

Dispozice k přijetí svátosti manželství

  • být pokřtěný v římskokatolické církvi, svobodný a plnoletý
  • při sňatku s osobou patřící do jiné církve nebo církevní společnosti poskytne katolická strana příslib, že si zachová víru a bude se snažit, aby všechny děti byly pokřtěny a vychovány v katolické církvi; totéž platí při sňatku s osobou nepokřtěnou (srov. CIC can. 1086 a 1124-25)
  • katolický křesťan je povinen uzavřít manželství před církví v kostele; pokud uzavřel jen civilní sňatek, zůstává členem církve, ale nemůže přijímat svátosti, může proto dodatečně požádat o zplatnění před církví, o své situaci se může poradit s knězem.

Místo svatby

Sňatek se uzavírá ve farním kostele a nebo ve filiálních kostelích ( podle domluvy), v místě trvalého bydliště nevěsty, nebo v místě trvalého bydliště ženicha. Za určitých okolností může být sňatek uzavřen i v jiné farnosti, např. na poutním místě.

Termín svatby

Obvyklým dnem pro konání svateb je sobota. Některá období liturgického roku ( advent a postní doba) však nejsou podle církevního práva a liturgických předpisů vhodná pro konání svateb, proto je vhodné poradit se s duchovním i o datu uzavření sňatku.

Uzavřeli jste v minulosti pouze civilní manželství?
Toto manželství je možné dodatečně podle církevních předpisů zplatnit. Rádi vám poradíme, jak postupovat.

Základní příprava k sňatku probíhá na faře. Bude vám určený kněz, který vás připraví a oddá. Domluvte si svou svatbu na faře včas, dokonce už tehdy, když ještě nevíte přesný termín vaší svatby! Nejlépe půl roku předem. Nejpozději ale tři měsíce předem.

 

V rámci přípravy na svátost manželství nabízíme snoubencům ale i manželům následující informace o přirozeném plánování rodičovství

 

Přirozené plánování rodičovství.doc

Podrobnosti konzultujte s naší vyškolenou instruktorkou (Cenap) p. Lyskovou: 732 627 783.

MENU