Úmysly Bohoslužeb

 

POŘAD BOHOSLUŽEB  JABLUNKOV OD 5.4.2020 DO 12.4.2020

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby
 

 

Ne

5.4.

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

 

7.10 O urodzaje z Dolnej Łomnej – Młyny oraz o błogosłałwieństwo Boże dla ofiarodawców.
9.00 Za ++rodiče: Jana a Štěpánku Vavřačových, bratra Jaroslava a o Boží pomoc pro žijící rodinu.
10.30 Za ++organistę Józefa Miczka i rodzinę z obu stron, Ks. prob. Kalischa, Ks. dziekana Józefa Hanzlika, jego brata Leopolda z żoną Julią oraz za żywą rodzinę i o zdrowie.
     18.00 O pomoc Boží v jisté záležitosti.
Po

6.4.

PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE       6.30 O dar zdrowia dla chorych małżonków.
Út

7.4.

ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE       6.30 Za živou rodinu Kluzovou z Bocanovic.
St

8.4.

STŘEDA SVATÉHO TÝDNE       6.30 Za żywych i ++członków Różańca św. z Piosecznej i o Bożą opiekę dla ich rodzin.
     18.00 Ke cti sv. Josefa za umírající.
Čt

9.4.

ZELENÝ ČTVRTEK       18.00 Na poděkování za dar Eucharistie.

10.4.

VELKÝ PÁTEK 7.00 Křížová cesta
18.00 Velkopáteční obřady
So

11.4.

BÍLÁ SOBOTA  
      19.00  Za živé a ++farníky.

Ne

12.4.

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 

7.10 Za +męża, rodziców z obu stron, 2 braci; o dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże dla żyjącej rodziny.
9.00 Z +Stanislava Sikoru, rodiče z obou stran, sourozence a o Boží požehnání pro žijící rodinu.
10.30 Za +syna Józefa – 30 rocznica śmierci-
18.00 Za +Aloise Szoloného a +Barboru Szolonou a syny Josefa, Jana a Aloise a o zdraví vnučky Pavlínky.
MENU