MINISTRANTI, SCHOLY, SBORY

Představujeme:                MINISTRANTI JABLUNKOV

Čemu se věnujeme:
Společenství ministrantů je společenství služebníků Pána Ježíše, jak prozrazuje už název ministrant (latinské ministrare totiž znamená sloužit). Ministranti slouží především u oltáře při mši svaté a pomáhají knězi i při udílení jiných svátostí a svátostin (křest, svatba, pohřeb…).  Důležitou součástí ministrantské služby je společné setkávání, při kterém ministranti budují společenství, prohlubují své liturgické znalosti a vztah k Pánu Ježíši Kristu. A v neposlední řadě zažíváme taky hromadu srandy.

Kdy se scházíme: 
Ministrantské schůzky se konají nepravidelně ve středu, v 16:30, ve farním kostele. Pár dní před                                              každou schůzkou rozesíláme rodičům smsky o jejím konání.  

Jiné sdělení:       
Chceš být ministrantem? Neváhej nás kontaktovat.

Kontaktní osoba: 
David Byrtus, David Stonawski, Šimon Mucha
tel.: 731 340 280
mail: davebyrtus@seznam.cz

 

 

Představujeme:                MINISTRANCI OD SIOSTRZICZEK

Čemu se věnujeme:   
Jsme společenství ministrantů bez věkového omezení. Svoji službu prokazujeme Pánu Bohu,                                                   vzájemně se podporujeme, tvoříme kolektiv, který usiluje o vlastní a vzájemný duchovní rozvoj.

Kdy se scházíme:  
Na každé mši svaté v kostele u Sester Alžbětinek (kostel sv. Josefa v Jablunkově). Dále organizujeme 3krát do roka „víkendovky“ kde se všichni sejdeme, trávíme společný čas při hrách a modlitbách. V létě jezdíme na týdenní tábor. V zimě hrajeme každý týden fotbal, v 16:00  v tělocvičně Jablunkovské české základní školy.

Jiné sdělení:      
U nás je vítán každý, kdo touží po službě Bohu a chce se stát součástí výborného kolektivu.

Kontaktní osoba: 
Maximilian Szotkowski
tel.: +420 731 793 348
mail: max.1szot@gmail.com

 

Představujeme:                POLSKA SCHOLA PARAFIALNA JABŁONKÓW

Čemu se věnujeme:      
Jsme polsky zpívající skupina. Můžete nás slyšet na patečních (18:00) a nedělních (7:10) mších,  a při různých svátcích. Naším úkolem je zkrášlovat mše svaté naším zpěvem, ale také tvoříme zázemí a kamarádskou oporu pro všechny naše členy.

Kdy se scházíme:
Scházíme se každý pátek v garáži jablunkovské fary v 16.30 a půl hodiny před mši sv., na které zpíváme.

Jiné sdělení:       
Naše skupina se skládá z dívek většinou školního věku. Na pátečních zkouškách se učíme nové  písně, technice zpěvu, hrajeme hry, povídáme si a modlíme se.  Každoročně jezdíme na prázdniny  se scholou, pořádáme víkendovky a budujeme dobrý kolektiv!

Kontaktní osoba:   
Agata Waszutová
tel.: +420725844179
mail: waszutovaagata@gmail.com

 

Představujeme:                SCHOLA BUKOVEC

Čemu se věnujeme:         

Jsme schola filiálního kostela v Bukovci. Vytváříme otevřené společenství (žádné věkové ani jiné omezení), které zpívá pro slávu našeho Pána!

Kdy se scházíme:     
Scházíme se ve zkušebně, která se nachází nad zákristií ve filiálním kostele v Bukovci každou  neděli v 10 h., pondělí a čtvrtek 17,30 v letním období a v 16,30 v zimním. Před svátky nebo jinými událostmi se scházíme častěji.

Jiné sdělení: 
Pokud rád zpíváš a chtěl bys zpěvem sloužit Pánu, tak je schola v Bukovci přesně pro Tebe! Určitě se neboj a přidej se k nám 🙂

Kontaktní osoba:

email: 

                 

Představujeme:                SCHOLA PRZYKLASZTORNA JABŁÓNKOW

Čemu se věnujeme:   
Jsme polsky zpívající schola a působíme v kostele sv. Josefa v Jablunkově. Naši scholu tvoří skupina dívek od předškolního věku až po vysokoškolačky. Na setkáních trénujeme zpěv a hru na hudební nástroje, učíme se nové písně a každou neděli, a při příležitosti jiných svátku zpíváme na mších svatých.

Kdy se scházíme:      
Salka (dveře vedle garáží kláštera) u Domova sv. Alžběty v Jablunkově.
Mała schola: čtvrtek 16:15 – 17:00 (předškolní věk – 1. třída)

Shola: pátek 16:00 – 17:00
 Všechny se pak scházíme každou neděli před mší svatou v 8:15.

Jiné sdělení:
Každoročně jezdíme na letní tábory, pořádáme společné víkendy, účastníme se tříkrálové sbírky a budujeme přátelský kolektiv 🙂

Kontaktní osoba:  
Hlavní vedoucí:
Markéta Lipowská
tel.:  725 495 265
e-mail: marketa.lipowska.work@gmail.com

Vedoucí Małej scholi:
Izabela Jachnicka
tel.: 604148328
e-mail: izajachnicka@gmail.com

                                                                                           

Představujeme:                ČESKÝ CHRÁMOVÝ SBOR

Čemu se věnujeme:
Věnujeme se především chrámovému zpěvu. Do našeho společenství může přijít kdokoli, kdo chce velebit Boha a potěšit církev písněmi upravenými pro smíšené sbory. Zpíváme na kůru kostela při významných příležitostech, například o Vánocích, Velikonocích, o Slavnosti Božího Těla a podobně. Naše dveře jsou otevřeny všem, komu byl dán do vínku hudební sluch a dobrý hlas. Nemusíte znát názvy not ani žádnou hudební teorii. Stačí jen sebrat odvahu a nabídnout          to, co nám bylo dáno do vínku a rozmnožit tak Pánovy hřivny.

Kdy se scházíme:     
Scházíme se každé pondělí vždy v 18 hodin ve farní garáži na Jablunkovské faře

Jiné sdělení:          
U nás zapomenete na všechny starosti, protože se věnujeme zpěvu, a ten povznáší duši.

Kontaktní osoba: 
Jolana Rucká
tel.: 736 265 582
mail: jolaruc@seznam.cz

 

Představujeme:                GAUDI

Čemu se věnujeme:          Kostelní pěvecký sbor Gaudí (do r. 2023 Gaudeamus), se schází ke společnému zpívání neformálně pod vedením s. Judyty od 80. let minulého století. V současnosti má sbor 10 členů a několik hostujících zpěváků a muzikantů. Repertoár pěveckého sboru je velmi pestrý, zahrnuje současné skladby i klasiku, gospel, chorál aj. Skladby jsou vybírány podle toho, co v daném složení zvládneme zazpívat. Kromě již tradičního zpívání na svátečních bohoslužbách a zpívání při postních pobožnostech se sbor Gaudí účastní také různých příležitostí (svatby, pohřby, adorace …), realizuje i vlastní koncerty. 

Kdy se scházíme:    Každé pondělí v 18 hodin ve zkušebně Klára v areálu kláštera sester Alžbětinek        

Jiné sdělení:              Kromě pravidelných zkoušek se scházíme na společných soustředěních spojených s duchovním programem a vzájemným utužováním vztahů 😊. Všichni zájemci o poněkud netradiční sborový zpěv jsou u nás srdečně vítáni!       

Kontaktní osoba:      S. Judyta, E-mail: s.judyta.ose@gmail.cz Telefon: 606 643 674 nebo Lenka Czepczor E-mail: lenka.czepczor@gmail.com Telefon: 773 464 801       

                          

MENU