SPOLEČENTSVÍ

Představujeme:                MALÉ SPOLČO

Čemu se věnujeme:
Jsme mladí lidé (druhý stupeň ZŠ), kteří se scházejí, aby poznávali sami sebe, druhé a hlavně Boha. Na pravidelných středečních setkáních se společně modlíme, vyslechneme krátké téma, zahrajeme hru nebo zajdeme na procházku. Kromě toho občas podnikneme výšlap, opečeme buřty, přespíme na horách… zkrátka si užíváme společně strávený čas.

Kdy se scházíme:
Každou středu v 19 hod. v garáži na faře

Jiné sdělení:
Neváhej a přijď mezi nás, nebudeš litovat.

Kontaktní osoba:
Natalia Sikora
tel.: 736 209 122
mail: natalkasikora@seznam.cz

 

 

Představujeme:                SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE „GroupK“

Čemu se věnujeme:
Jsme mladí lidé (od 15 let), kteří touží nalézt či prohloubit vztah s Ježíšem. Jsme přesvědčeni o tom, že mladý člověk roste ve víře tehdy, když sdílí svou víru s druhými. Páteční spolčo zahrnuje modlitbu, téma, pokec, chvály, adoraci. Další naše společné aktivity jsou: hory, volejbal, běžky, brusle, opékání buřtů, farní tábor nebo výlety na různá poutní místa. Tak neváhej a přijď, čekáme na Tebe… 😉

Kdy se scházíme:  
Každý pátek v 19:00 v garáži na faře.

Jiné sdělení:
Mt 18,20: „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“

Kontaktní osoba:      
David Byrtus,
tel.: 731 340 280
mail: davebyrtus@seznam.cz

 

 

Představujeme:                SPOLEČENSTVÍ SAMUEL

Čemu se věnujeme:   
Jsme záměrně otevřené společenství bez věkového či jiného omezení.  Snažíme se o podporu všech příchozích formou vzájemného sdílení, společné modlitby, společného rozjímáním Písma i praktické pomoci.

Kdy se scházíme:   
Každé třetí úterý v měsíci v kostele Božího Milosrdenství v Písku vždy po mši svaté, která začíná v 18,00 h v letním období a v 17,00 h v zimním období

Jiné sdělení:     
Rádi tě mezi sebe přijmeme

Kontaktní osoba:
Josef Byrtus
tel.: 739 469 585,
mail: josefbyrtus@seznam.cz

 

 

 

Představujeme:                SPOLEČENSTVÍ KONTEMPLATIVNÍ MODLITBY (meditace)

Čemu se věnujeme:        
Ztišení toku slov a myšlenek, ponoření se do hloubky, otevření mysli a srdce Bohu. Učíme se prostému bytí v přítomnosti přesahující myšlenky, slova i emoce.

Kdy se scházíme:   
V současné době je pauza, budeme začínat zase na jaře.

Jiné sdělení:     
Skupinka je otevřena pro všechny bez ohledu na věk, národnost nebo náboženskou příslušnost.

Kontaktní osoba:   
Dominika Kozera Dworoková
tel.: 774 864 902
mail:  dd.nika@seznam.cz

 

 

Představujeme:                SPOLEČENSTVÍ NOČNÍ ADORACE V RODINÁCH

Čemu se věnujeme:
Jednu hodinu v měsíci se věnujeme noční adoraci, jejímž hlavním cílem a podstatou je vynahradit a obětovat se Božskému Srdci Ježíšovu za hříchy páchané zvláště v noci. Tato náhrada Srdci Ježíšovu je obětována individuálně doma skrze oběť jedné hodiny spánku za měsíc.

Kdy se scházíme:
Podle vlastní volby na mších svatých obětovaných Srdci Ježíšovu. V Bukovci – každý první čtvrtek a první pátek (případně sobotu), v Písku  – každou první neděli na mši za svátost manželství a obrácení rodin, v Jablunkově – každý první pátek na mši svaté.

Jiné sdělení:
Zveme všechny, kteří chtějí činit pokání za urážky Ježíšova Srdce a hříchy páchané zejména Ježíšovými přáteli.

Kontaktní osoba:  
Bukovec: Terezie Lipowská a Jíří Ćmiel, tel: 792 372 976
Písek: Olga Jakubík, tel: 731 626 091
Písečná: Jadwiga Szkandera tel: 731 385 906
Jablunkov a Návsi: Jaroslav Niedoba, tel: 792 373 187

 

 

 

Představujeme:                FAUSTINUM a SDRUŽENÍ APOŠTOLŮ BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ při kostele Božího milosrdenství v Písku

Čemu se věnujeme:
Rozvíjíme spiritualitu Božího milosrdenství inspirovanou životem a dílem řeholní sestry Faustyny Kowalské. členům našeho společenství nabízíme čtyřletou formaci i aktivní zapojení  se  do apoštolátu Božího milosrdenství.

Kdy se scházíme:   
Každý první pátek v měsíci v kostele Božího Milosrdenství v Písku po mši svaté
Každý třetí pátek  v měsíci na mši svaté k Božímu milosrdenství

Jiné sdělení:   
Boží milosrdenství je naší duchovní cestou

Kontaktní osoba:
O. Henryk (Mgr. Alojzy Dąbek, OFM) tel: 733 741 208
Jiří Ćmiel tel: 792 372 976

 

 

 

Představujeme:                CHLAPI, NEFORMÁLNÍ SPOLEČENSTVÍ MUŽŮ

Čemu se věnujeme:
Společenství mužů, kteří hledají takové způsoby duchovního prožívání, se kterými se dokážou jako muži ztotožnit a celou bytostí je žít. Jsme muži věřící, že život má smysl a podporujeme se v jeho hledání a naplňování. Naše setkání často začínáme bubnováním, ale to neznamená, že musíš mít buben a také bubnovat. Sdílíme s velkým užitkem radosti a starosti rodinného života, ale jsou mezi námi také kamarádi, kteří žijí sami, nebo kterým na manželství zůstala jen hořká vzpomínka. Mnozí z nás zjistili, že modlitba je nepostradatelnou součástí jejich života.

Kdy se scházíme:       
Co tři týdny ve čtvrtek v 19 hodin na místě dle předchozí domluvy

Jiné sdělení:   
Chceme dostát odpovědnosti, která nám byla svěřena. Nejsme na to sami. Učíme se stát bok po boku jeden druhému.

Kontaktní osoba:  
Marek Pyszko
tel.: 732 652 935
mail: pmarc@post.cz

 

 

 

Představujeme:                SPOLEČENSTVÍ MATKY BOŽÍ, PATRONKY ŠŤASTNÉ SMRTI

Čemu se věnujeme:
Společenství je posilou pro ty, kteří jsou si vědomi, že tenhle život je jen dočasný. Modlíme se za všechny blízké, kteří přecházejí na věčnost, zvlášť za ty, kteří nejsou připraveni, nebo odmítají přijmout potřebné Boží milosti. Proto naše modlitby svěřujeme Panně Marii, jakožto velké přímluvkyni.

Kdy se scházíme:
Na tyto úmysly jsou ve farním kostele jednou měsíčně slouženy mše svaté spojené s modlitbou  sedmibolestného růžence, (termíny mší svatých jsou zaznačeny v katolickém kalendáři). Ve filiálních kostelích je to obdobné.

Jiné sdělení: 
Odevzdáváme se pod ochranu Panny Marie. Zájemcům poskytneme podporu, informace i brožurku s doporučenými modlitbami.

Kontaktní osoba:     
Jablunkov:    Martynková Uršula, tel.:727 874 995,
Grocholová Žofie, Macoszková Marta                                                           tel.: 792 361 074

Písek: Sobelová Marta, tel.: 604 170 768, mail:   SobelovaMarta@seznam.cz

Bukovec:  Kornasová Terezie, tel.: 732 232 172

 

 

 

Představujeme:                SEKULÁRNÍ FRANTIŠKÁNSKÝ ŘÁD – TERCIÁŘI

Čemu se věnujeme:       
„Řehole a život sekulárních františkánů je toto: zachovávat evangelium našeho Pána Ježíše Krista podle příkladu sv. Františka z Assisi, který od Krista [čerpal] podněty pro svůj život a učinil jej středem svého života s Bohem a s lidmi.“ (Řehole čl. 6) Setkání začínáme krátkou, tichou adorací, následuje povzbuzení ve víře s promluvou otce františkána a společným sdílením. Poté se rozcházíme domů, kde se každý snaží prožívat křesťanský život ve svých  rodinách.

Kdy se scházíme:
První neděli v měsíci ve 13:15 v klášteře františkánů v Jablunkově.
(Mimo letní prázdniny).

Jiné sdělení:  
Rádi uvidíme každého, koho oslovila životní cesta sv. Františka.

Kontaktní osoba:
Jan Puczok
tel.: 732 551 742
mail: jpuczok@seznam.cz

MENU