Manželství

Małżeństwo jest ważnym związkiem kobiety i mężczyzny. To jest nie tylko umowa prawna jak to się dokonuje na urzędzie. Sakrament małżeństwa przyjmują  tylko ci, którzy chcą, aby Bóg błogosławił ich małżeństwo i kierował nim.

Ślub w kościele, to nie tylko formalny akt, ale oznacza coś znacznie więcej. Jest sakramentem. Przez sakrament małżeństwa Bóg wchodzi między kochającą się parę, uświęca ją i pomaga jej we wspólnym życiu. Małżeństwo chciał, zaplanował  i dał impuls do niego sam Bóg. Więc jeśli ktoś chce małżeństwo lepiej zrozumieć i przeżyć, musi się z tym Bożym projektem dobrze zapoznać.

 

Młodzi przyjaciele – narzeczoni!

Jeśli macie zamiar zawrzeć ślub kościelny, proszę domówić sobie, co najmniej na trzy miesiące przed planowanym ślubem, spotkanie z proboszczem parafii, w której jeden z was żyje.

 

Dyspozycje do przyjęcia sakramentu małżeństwa:

  • być ochrzczonym w Kościele rzymskokatolickim, niezamężny i pełnoletnim
  •  w małżeństwie z osobą należącą do innego Kościoła lub społeczności religijnej,  strona katolicka  obiecuje zachować wiarę i wychować wszystkie dzieci w Kościele katolickim, to samo płaci w małżeństwie z osobą nieochrzczoną (por. KPK kan. 1086 i 1124/25)
  •  Katolik jest zobowiązany do zawarcia małżeństwa w kościele, jeśli zawarł tylko  ślub cywilny, pozostaje członkiem Kościoła, ale nie może przyjmować sakramentów, może dodatkowo prosić o ślub kościelny, o swej  sytuacji można konsultować się z księdzem.

 

Miejsce ślubu

Sakrament małżeństwa przyjmują młodzi w kościele parafialnym albo w kościołach filialnych (po uzgodnieniu), w miejscu trwałego zamieszkania panny młodej albo w miejscu trwałego zamieszkania pana młodego.  W pewnych okolicznościach może być sakrament zawarty w innej parafii, np w miejscu, gdzie się pielgrzymuje.

 

Termin ślubu

Typowym dniem ślubu jest sobota. Niektóre okresy roku liturgicznego (adwent i post) nie są według prawa kościelnego i liturgicznych przepisów stosowne aby przyjąć ten sakrament, dlatego trzeba poradzić się z kapłanem o terminie zawarcia tego sakramentu.

 

Zawarliście w przeszłości tylko ślub cywilny?

To małżeństwo można dodatkowo według przepisów prawa kościelnego dać do porządku. Chętnie wam poradzimy  jak postępować.

 

Podstawowe przygotowanie do małżeństwa ma miejsce na farze. Będzie wam przydzielony kapłan, który was przygotuje i odda. Domówcie swój ślub na farze wcześniej, dokońca już wtedy, gdy jeszcze nie znacie dokładny termin waszego ślubu. Najlepiej pół roku wcześniej. Najpóźniej jednak trzy miesiące wcześniej.

 

Wszystkie terminy w sobotę o 15.00 !!!
Miejsce: Fara Jablunkov
Tel. kontakt: P. Alfred Volný  721 017 110

Każda para musi uczestniczyć w jednym spotkaniu dotyczącym każdego z czterech tematów.
Możliwe jest również indywidualne przygotowanie po uzgodnieniu.

 

Přirozené plánování rodičovství.doc

Podrobnosti konzultujte s naší vyškolenou instruktorkou (Cenap) p. Lyskovou: 732 627 783.

MENU