Živé vysílání – Farní kostel

Drazí bratři a sestry, nabízíme vám živé vysílání z farního kostela Božího Těla v Jablunkově. Vysílání je určeno zvlášť pro lidi, kteří nemají možnost zúčastnit se osobně na bohoslužbách v našem farním kostele, aby aspoň takovým způsobem měli s námi společenství při stole Páně. Uvědomme si však, že osobní, svátostné setkání s Bohem nedokážeme nahradit žádným prostředkem masmediální komunikace.

 Pokud se tedy vysílání zasekne, zkuste stránku obnovit klávesou [F5], nebo zkuste vysílání spustit později. Děkujeme za pochopení.

NOVÉ: Po dvou letech živého vysílání z našeho farního kostela vám přinášíme zajímavé statistiky:

Počet shlédnutí:

od 03. 06. 2017 do 03. 06. 2019: 102 275

od 03. 06. 2017 do 03. 06. 2018: 36 561

od 04. 06. 2018 do 03. 06. 2019: 65 714

Počet odběratelů: 87

Počet odvysílaných hodin: 10 112

Dátova velikost vysílaného obsahu: cca 4,1 TB

Videa s nejvyšší sledovaností (od 03. 06. 2017 do 03. 06. 2019):
 1. Kostel Jablunkov – živé vysílání – První sv. Přijímání   2018   1007 shlédnutí.
 2. Kostel Jablunkov – živé vysílání Božího Těla 18. 06. 2017  952 shlédnutí.
 3. Kostel Jablunkov – živé vysílání – První sv. Přijímání 2019    951 shlédnutí.
 4. Kostel Jablunkov – živé vysílání Sv. MIKULÁŠ 2017    815 shlédnutí.
 5. Kostel Jablunkov – živé vysílání – Velikonoční vigílie 2018      706 shlédnutí.
 6. Kostel Jablunkov – živé vysílání Biřmování 2017    639 shlédnutí.
 7. Kostel Jablunkov – živé vysílání Koncert koled na Tři Krále 2018      611 shlédnutí.
 8. Kostel Jablunkov – živé vysílání – Zelený čtvrtek     523 shlédnutí.
 9. Kostel Jablunkov – živé vysílání – Poutní Slavnost Těla a Krve Páně 2018    521 shlédnutí.
 10. Kostel Jablunkov – živé vysílání –  Zjevení Páně Koncet Górola 2019 503 shlédnutí.
 11. Kostel Jablunkov – živé vysílání – Velikonoční vigílie 2019 455 shlédnutí
 12. Fotovzpomínky fanosti Jablunkov z roku 2018 447 shlédnutí.
 13. Kostel Jablunkov – živé vysílání – Biřmování 2018 402 shlédnutí.

Vysílání probíhá i na této adrese: https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=UCybgHPXd2rakD2OgGuYkCaA

Program pravidelně vysílaných bohoslužeb:

MENU