Filiální kostel v Písku

Kostel Božího Milosrdenství v Písku

BOHOSLUŽBY

NEDĚLE:  09:00 č/p
Úterý: 18:00 č/p (v zimním období v 17.00 hod.)
V postní době, květnu a říjnu dodatečné Mše sv. v pátek v 18.00 hod.
(zimní období v 17.00 hod.)

Svátost smíření: půl hodiny před každou mší sv., 

 

 

KAŽDÝ MĚSÍC

První pátek v měsíci – Mše sv. ke cti Nej. Srdce Ježíšova:

  • v 17.00 Adorace NSO 
  • v 18.00 Mše sv.
  • v zimním období v 16.00 Adorace NSO a v 17.00 Mše sv.

Fatimská sobota – Mše sv. ke cti Neposkvrněného Srdce Panny Marie:

  • v 6.30 hod. Adorace NSO
  • v 7.30 hod. Mše sv.

Den Božího Milosrdenství v Písku – 3. pátek v měsíci:

  • v 17.30 Adorace NSO – pobožnost k Božímu Milosrdenství
  • v 18.00 Mše sv.
  • v zimním období v 16.30 Adorace NSO a v 17.00 Mše sv. 

 

BĚHEM ROKU

Postní doba:  křížové cesty v pátek 16.30hod. a v neděli  8.15 hod.
Květen: Májové pobožnosti – 30 min. před Mši sv.
Říjen: Růžencové pobožnosti – 30 min. před Mši sv.

POUTNÍ SLAVNOST KE CTI BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ – v  1. NEDĚLI  PO  VELIKONOCÍCH

 

HISTORIE KOSTELA

          V roce 1993 arcibiskup mons. Jan Graubner souhlasil se stavbou kaple v Písku.
Na místo stavby byl zakoupený pozemek včetně chalupy nimrodů. Kaple se stavěla 2 roky.  21. 5. 1995 byl posvěcený v Olomouci papežem Janem Pavlem II základní kámen, který byl zazděn ve stěně.
      Kaple byla slavnostně vysvěcená 24. 9. 1995 arcibiskupem Janem Graubnerem.  Je to jednoduchá stavba se sakristií a místnostmi pro farníky.  Celá stavba je zděná, ale věž je betonová. Ve věži je zavěšen jeden zvon. Kostel zůstal filiálním kostelem jablunkovské farnosti.
Zmíněna výše místnost pro farníky byla v roce 2010 nově vybavena stoly a židlemi, které slouží pro setkávání místních věřících.  V roce 2015 dostala naše farnost jako dar lipové dřevo, které bylo určeno pro sochy, které zhotovil řezbář Istebné. Jedná se o sochu sv. Faustyny Kowalské a sv. Jana Pavla II, kteří bezpodmínečně souvisí s Božím Milosrdenstvím. V kostele se nacházejí na bočních stěnách u oltáře. Dále ve stejném roce místní hasiči darovali do kostela sochu sv. Floriána, patrona hasičů a myslivecký spolek sv. Huberta, svého patrona.

 

FOTOGALERIE

MENU