Matky Boží Čenstochovské

            Na rozhraní a sousedící obce Mosty u Jablunkova v lokalitě zvané Bartkov na pozemku Bohuslava Sikory stojí kaple postavena v 2. polovině 19. století. Dle ústního podání tradovaného v rodině postavil kapli Adam Klus, který bydlel v Městské Lomné. Tím splnil slib a poděkování Panně Marii za záchranu života své manželky.

            Adam Klus vlastnil půdu na nedalekém kopci Vitališov. Jednoho dne spolu s manželkou odsud vezli domů seno. Přihnala se bouřka. Vůz zasáhl blesk a žena, která seděla na seně na voze, ztratila vědomí. Když Adam Klus zjistil, že sám manželce nepomůže, pokračoval v cestě domů. Celou dobu se modlil a prosil Boha a Pannu Marii o pomoc. Jeho manželka se během cesty probrala z bezvědomí, a tak v místě, kde se tak stalo, přislíbil na důkaz vděčnosti postavit kapli. I když bylo toto místo vzdálené od tehdejší zástavby a doprava stavebního materiálu byla velmi pracná, Adam Klus svůj slib splnil.

            Koncem 80. let byla kaple dvakrát vyloupená, byly zničeny dřevěné dveře a pokaždé zmizel obraz Matky Boží Čenstochovské. V roce 1990 při další loupeži byl ukraden i obraz Pana Ježíše, v lednu 1991 se zloději po čtvrté vloupali do kaple a odcizili sošky z vyřezávaného betlému.

             Kromě běžné údržby v polovině 60. let byly vybetonovány dva schody do kaple. Na této práci se podíleli Josef Bury, Jan Niedoba a Marie Burová. Ve stejném období byla střecha pokryta plechem. Po vloupání v roce 1990 byly pořízeny dveře nové, které však v následujícím roce musely být po dalším vloupání opraveny a zajištěny mříží, vyrobenou Pavlem Jachnickým z Městské Lomné. V roce 1996 byla firmou Livis z Návsí opravena a pokryta kanadským šindelem střecha kaple. Na opravě se finančně podíleli obyvatelé Městské Lomné. V roce 1999 byla kaple nově omítnuta a ochranná mříž a oprava schodů byla provedena svépomocí. V roce 2000 byl do kaple zakoupen sádrový betlém za 1 800 Kč., který je vystavován o Vánocích.

            V součastné době je v kapli umístěn původní oltář, nad kterým visí nový obraz Matky Boží Čenstochovské. Kapli obklopují dva kaštany.

Lokalizace kapličky: https://mapy.cz/s/2c3KJ

MENU