sv. Jana Nepomuckého

           V Jablunkově na ,,Biydzie“ vedle Sniegoňovy hospody stála kaplička, k níž se vázala tato pověst: Za dávných  časů procházela Jablunkovem švédská vojska. Došlo k boji, v němž zahynul jejich velitel. Jablunkované však bitvu nakonec prohráli a museli zaplatit tolik zlata a stříbra, kolik vážil velitelův kůň. Na památku velitele byla z části válečné kořisti postavena kaplička na Biydzie, která byla zasvěcena svatému Janu Nepomuckému. (Tato pověst je poměrně málo známá a zcela určitě poněkud přikrášlená.) Kaple byla vybudována v roce 1849 a v 70. letech minulého století musela ustoupit nové bytové zástavbě.

             Na zasedání Národní fronty v Jablunkově při projednávání nové bytové zástavby byla diskutována i podmínka zbourání kaple. Nakonec předseda národního výboru Viktor Sikora a předseda národní fronty Vilém Gemroth souhlasili s přemístěním kaple na libovolné místo bez peněžní dotace a vyřešení úkolu svěřili Aloisovi Ruckému, členovi národní fronty za Československou stranu lidovou. K přemístění kaple dal souhlas i jablunkovský kněz páter Oldřich Prachař. Nevyřešená zůstala pouze otázka umístění kaple.

             Jednoho odpoledního dne potkal údajně Jaroslav Legierski svou zemřelou tetu Zuzanu Gomolovou na kraji lesa pod Zelenou. Na základě této vize došel k závěru, že mu teta přišla říci, aby kaple byla znovu postavena právě v těchto místech v jablunkovské části Lyski na pozemku rodiny Hamroziových.

              Alois Rucki, Jaroslav Legierski, Antonín Kluz a mnoho místních obyvatel postavili kapli se zvonicí. Zvon daroval Mons. Miloslav Klisz z Hnojníka.

             18. dubna 2001 byla kaple svatého Jana Nepomuckého posvěcena. Slavnostní mše svaté se zúčastnilo kolem 350 lidí.  V čele kaple stojí socha svatého Jana Nepomuckého z té původní. Vnějšek kaple zdobí dřevěný kříž s Ježíšem Kristem od Josefa a Jaroslava Legierských. Vnitřek je po setmění osvětlen. A tak i dnes hledí svatý Jan Nepomucký na své ovečky a dodává jim sílu na této pozemské životní pouti. Na svém původním místě na ,,Biydze“ viděl svatý Jan Nepomucký hlavní cestu, vedoucí z nádraží na Náměstí a klášter s kostelem u Alžbětinek. Ze svého současného stanoviště vidí na celý Jablunkov a jeho krásné okolí.    

Lokalizace kapličky: https://mapy.cz/s/2c3LY

MENU