HNUTÍ A ORGANIZACE

Představujeme:         Hnutí: SMĚREM KE DRUHÉMU JERUZALÉMSKÉMU KONCILU

Čemu se věnujeme:   

Jsme hnutí, které usiluje především o trojí: 1/ smíření mezi všemi křesťanskými církvemi a denominacemi 2/ spolupráci a smíření mezi křesťany a mesiánskými židy (tj. židy, kteří věří v Ježíše, jako svého Mesiáše) 3/ uskutečnění takzvaného Druhého Jeruzalémského Koncilu (anglicky zkratka TJCII), který chce navázat na první koncil popsaný ve Skutcích apoštolů v 15. kapitole, na kterém Církev ze židů rozhodla o přijetí pohanských bratří mezi sebe. Usilujeme o to, aby nyní Církev z pohanů přijala mezi sebe své židovské mesiánské bratry. Naše aktivity v církvi opíráme o učení Katechismu Katolické Církve (článek 674), v němž se mimo jiné říká, citujeme: „Jedině vstup židů „v plném počtu“ (Řím 11, 12) do mesiášské spásy po vzoru plného počtu pohanů, umožní Božímu lidu dosáhnout „Kristovy plnosti“ (Ef 4, 13), v níž „bude Bůh všechno ve všem“ (1 Kor 15, 28).“

Kdy se scházíme:

Každý páteční večer se modlíme za vizi našeho hnutí, ať už sami nebo v menších skupinkách. Dále se scházíme na oblastních a celostátních konferencích.

Jiné sdělení:

O TJCII se v íce se dovíš na stránkách: www.tjcii.cz a www.tjcii.sk Chceš-li s námi spolupracovat, obrať se na kontakt uvedený níže.

Kontaktní osoba:

Josef Byrtus
tel.: 739 469 585,
mail: josefbyrtus@seznam.cz

MENU