Panny Marie Královny

S kaplí na Pláňavé (pod Polankou), jenž byla postavena v roce 1990 se vážé příběh: Psal se rok 1989. Zima už pomalu končila, když si chlapec Přemek při lyžování zranil koleno. Zpočátku se zdálo, že bude brzy v pořádku, následkem úrazu se mu však v koleně vytvořil zhoubný nádor a záhy potom ho bolest připoutala na lůžko. Jednoho dne, když zrovna nebyl v nemocnici, se doma rozpovídal o tom, co právě vidí. Až později jeho rodiče pochopili, že jejich syn měl vidění, v němž ho Panna Maria zavedla na místo, kde chtěla mít postavenou kapličku. Rodina tak na toto místo pověsila obraz Panny Marie a Pána Ježíše, a pokud to synova nemoc dovolila, jezdili se zde s ním modlit o uzdravení. I když Přemek 2.9.1989 na následky nemoci zemřel, v pouhých deseti letech, společné modlitby daly rodině sílu smířit se s daným osudem. Proto v roce 1990 právě na tomto místě postavil jeho otec Jan Skurzok a dědeček Vladislav Lupienski kapli. Sochu Panny Marie rodina koupila až ve Varšavě a sochu Pána Ježíše daroval kněz Pavel Zachrla. V témže roce pak byla kaple posvěcena otcem Syrachem. Stalo se však, že obě velké sochy, jež byly v kapli pevně upevněné, někdo surově vyrval a odcizil. Jsou ale mezi námi lidé, kteří sem opět donesli nové sošky. Modlitby pronesené u kaple jsou vyslyšeny, o čemž svědčí poděkování za uzdravení, která sem lidé umístili. A jelikož se zvykem, že se u všech zdejších kapliček v okolních vesnicích slouží jednou do rok mše, zavedl jablunkovský farář Janusz Kiwak od roku 2005 tuto tradici i u této kapličky. Mše sv. se tu koná vždy koncem srpna na svátek Panny Marie Královny, které je kaple zasvěcena.

 

Lokalizace kapličky: https://mapy.cz/s/2c4a7

MENU