Na Písečné

 

Kaple Matky Boží Čenstochovské

Obraz Matky Boží Čenstochovské byl původně umístěn na stromě na Písečné. Jednoho dne, když se pozdě večer vracel z domů ze zaměstnání Jan Lubojatzki, objevili se na cestě vlci. Jan ze strachu před vlky zapaloval jednu zápalku za druhou, až došel ke stromu, kde visel obraz. V zoufalství slíbil Matce Boží, že když mu zachrání život, postaví ji z vděčností kapli. Jan Lubojatzki se ve zdraví dostal domů. Celý život šetřil peníze, aby mohl slib uskutečnit. Tento záměr zrealizovala po jeho smrti manželka, a to v roce 1926. Obraz Matky Boží Čenstochovské byl umístěn nad Oltář. Od roku 1990 se organizuje každoročně v postní době křížová cesta. V blízkosti kaple jsou postaveny tři kříže.

Lokalizace kapličky: https://mapy.cz/s/2c3J0

 

 

Kaple sv. Isidora

Druhá kaple se zvonicí na Písečné je zasvěcena sv. Isidoru, patronu zemědělců. Pověst hovoří o tragické události, kdy blesk zasáhl koně a vůz zdejšího zemědělce. Když se muž probral z bezvědomí a zjistil, že vyvázl bez újmy na zdraví, postavil zdejší kapli jako projev díků za záchranu života. V květnu v den památky sv. Isidora je za účastí místních věřících sloužena v této kapli mše sv.

Lokalizace kapličky: https://mapy.cz/s/2c3Jm