Ohlášky 25. 09. 2022

Ohlášky 25. 09. 2022

time 18:00

2.10.2022

FARNÍ OHLÁŠKY – 25. září 2022 – 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

1. Děkujeme všem dárcům z minulé neděle. Na církevní školy se u nás vybralo 75 tis. Kč.

2. Na středu připadá slavnost sv. Václava. Mše sv. ve farním kostele budou 7.10 a 18 h česky a 9 h polsky. V Bukovci bude mše sv. v 7.30 a v Písku v 9 h. Ten den v 10.30 v klášterním kostele také složí časné sliby S. M. Jadwiga.

3. Tento týden bude 1. sobota v měsíci říjnu. V Bukovci a Písku bude adorace v 6:30 h a po ní mše sv. v 7:30 h. Říjen je zasvěcen P. Marii, proto se budeme před každou večerní mší sv. modlit růženec v 17:30 h. Každý den pak následuje ve farním kostele v 18 h mše sv.

4. V sobotu 1. října fatimský apoštolát zve na pouť do Koclířova. Více informací najdete na plakátku. Nenechávejte přihlášení na poslední chvíli.

Sobotní mše sv. ve farním kostele v 18. h s nedělní platností bude v jazyce českém.

5. Srdečně zveme na mši sv. na úmysly školy a školky, která se uskuteční 2. října v 9 h v klášterním kostele.

6. V sobotu 8. října proběhne v Hlučíně ministrantská pouť. Viz plakátek.

7. V pátek 28. října pořádáme jednodenní pouť na Velehrad. Podrobnosti na plakátku.

8. Přihlašujte se na kurz Manželské večery, který bude zahájen ve čtvrtek 3. listopadu v Kavárně Sester Alžbětinek. Viz plakátek.

9. Připomínáme, že v naší farnosti jsou 2 společenství mládeže: Děti z 2. stupně ZŠ se scházejí každou středu od 19 do 20 h. Středoškoláci a vysokoškoláci se setkávají v pátek od 19 do 21 h. Srdečně zveme. Případné dotazy směřujte na o. Vojtěcha.

10.Vyzýváme ty biřmovance, kteří letos 22. října přijmou svátost biřmování, aby vyplněné přihlášky odevzdali co nejdříve v kanceláři nebo do schránky na faře.

11.Tento týden jsme se rozloučili s:

Veronikou Pszczolkovou, 46 let, Jablunkov

S. M. Elektou Skupieńovou, 100 let, Alžbětinky Jablunkov

Všechny děti zveme ke sbírání oveček. Sešitky dostanete v hodinách náboženství nebo na dětských mších svatých.
Soutěž je určena především pro děti na prvním stupni ZŠ. Nicméně mohou se účastnit i mladší nebo starší děti.
Pravidal jsou jednoduchá: Za každou mši sv. nebo pobožnost (křížová cesta, májová, růženec adorace….) dítě v sákristii dostane do sešitku razítko s ovečkou!!!
Tento rok novinka!!!!!
Zveme rodiny k putování po kapličkách v naší farnosti.
Na první straně sešitku naleznete 9 kolonek pro razítko do kapličky.
U vybraných kapliček děti dostanou SPECIÁLNÍ razítko (razítka jsou schována u kapliček).
Informaci týkající se místa kapliček, zajímavostí týkající se kapliček a především video s odtajněním úkrytu razítka naleznete na:

 

 

 

 

MENU