Ohlášky 19. 03. 2023

Ohlášky 19. 03. 2023

time 18:00

26.3.2023

FARNÍ OHLÁŠKY – 19. března 2023 – 4. neděle postní

1. Dnes se koná sbírka na potřeby Centra pro rodinu v naší diecézi.

2. Dnes, v neděli budou v 17:15 Gorzkie żale, v pátek v 17:15 bude ve farním kostele křížová cesta polsky a v neděli 26.3. v 17: 00 bude křížová cesta česky.

3. V pondělí 20.3. bude Slavnost sv. Josefa. Mše sv. ve farním kostele budou v 7:10 a v 18:00 česky, v 9:00 ve farním kostele polsky. Ten den bude mít Charita Jablunkov v 9:00 mši svatou v kostele sv. Josefa u Alžbětinek. V Bukovci bude mše sv. v 17:00.

4. V pátek večer v 17:00 bude v Písku Vigilie Slavnosti Zvěstování Páně. V sobotu 25. března bude Slavnost Zvěstování Páně ve Farním kostele a mše sv. budou v 7:10 polsky, 9:00 česky. V Bukovci mše svatá v 7:30. V ten den je pouť na Turzovku.

5. Farnost Mosty u Jablunkova nabízí v sobotu 25.3. pouť do Kysuckého Nového Města na novou křížovou cestu v přírodě, odjezd bude v 11:30. Nabízí 12 volných míst, hlaste se v sakristii.

6. Připomínáme, že v sobotu 25.3. při mši sv. v 18:00 hodin začínají čtyřdenní rekolekce, které povede o. Syrach Janicki OFM. Využijte této příležitosti k duchovní obnově. Program na každý den je na plakátě.

7. Blíží se 25. březen, slavnost Zvěstování Páně, Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Když dopustíme, že matka může zabít své vlastní dítě, jak můžeme po jiných lidech chtít, aby se nezabíjeli navzájem? – to jsou slova sv. Matky Terezy. Můžeme udělat něco proto, aby se nenarozené děti mohly narodit? Ano! Chceme vás všechny pozvat k duchovní adopci, to znamená k modlitbě za konkrétní dítě ohrožené potratem a za jeho rodiče. Stanete se tak duchovními rodiči dítěte, které sice nemusíte osobně znát, ale zná ho náš nebeský Otec. Co to obnáší a k čemu se tak zavazujeme? To se dozvíte na letáčcích u vchodu do kostela, které si můžete vzít. Je na nich také modlitba, kterou se na začátku zavazujeme k duchovní adopci a každodenní modlitba za počaté dítě a jeho rodiče.

Proč je vhodné začít právě 25. března? Protože duchovní adopce trvá devět měsíců a čas narození našeho adoptovaného dítěte tak připadne na 25. prosince, kdy si připomínáme narození Pána Ježíše.

8. V noci na neděli 26.3. se mění čas ze zimního na letní.

9. Tento týden jsme pohřbili:

Jan Szkandera, 71 let, Jablunkov

Jiří Kantor, 80 let, Milíkov

Benedikt Moskala, 78 let, Hrčava

Ludvík Szotkowski, 61 let, Milíkov.

 

Všechny děti zveme ke sbírání oveček. Sešitky dostanete v hodinách náboženství nebo na dětských mších svatých.
Soutěž je určena především pro děti na prvním stupni ZŠ. Nicméně mohou se účastnit i mladší nebo starší děti.
Pravidal jsou jednoduchá: Za každou mši sv. nebo pobožnost (křížová cesta, májová, růženec adorace….) dítě v sákristii dostane do sešitku razítko s ovečkou!!!
Tento rok novinka!!!!!
Zveme rodiny k putování po kapličkách v naší farnosti.
Na první straně sešitku naleznete 9 kolonek pro razítko do kapličky.
U vybraných kapliček děti dostanou SPECIÁLNÍ razítko (razítka jsou schována u kapliček).
Informaci týkající se místa kapliček, zajímavostí týkající se kapliček a především video s odtajněním úkrytu razítka naleznete na:


 

přihláška zde:http://www.farnost-jablunkov.cz/wp-content/uploads/2023/02/Zgloszyni.pdf 

MENU