Ohlášky 25. 7. 2021

Ohlášky 25. 7. 2021

time 18:00

25.7.2021

FARNÍ OHLÁŠKY – 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 25.7.2021

1. V neděli 25. 7. bude pouť na Kozubové ke sv. Anně. Mše sv. v 9 a 11 hodin.

2. V pondělí 26.7. bude mše sv. ke sv. Anně u kaple na Bělé od 17-ti hodin.

3. Po odeslání sbírky na diecézní charitu Brno jsme obdrželi od anonymního dárce z naší farnosti 100 tis. Kč na pomoc postiženým tornádem. Srdečné Pán Bůh zaplať.

4. Příští víkend proběhne Gorolski święto trochu jinak než v minulosti. V neděli v 10:30 při mši sv. budou i zástupci evangelické církve.

5. V pondělí 2. srpna nebude ve farním kostele mše sv. Všech 6 mší sv. se bude sloužit v klášteře u sester Alžbětinek u příležitosti Porciunkule.

6. V tomto týdnu biskupové 3 diecézí rozhodli, že proběhne v sobotu 21. srpna 2021 setkání 3 národů na hrčavském Trojmezí. Letos je za organizaci zodpovědná česká strana.

7. V tomto týdnu měli u nás pohřeb:

Jiří Zowada, 50 let, Jablunkov

Jerzy Fiedor, 93 let, Dolní Lomná

Odpočinutí věčné…

MENU