Ohlášky 05. 02. 2023

Ohlášky 05. 02. 2023

time 18:00

5.2.2023

FARNÍ OHLÁŠKY – 5. února 2023 – 5. neděle v mezidobí

1. Ve středu večer obětujeme mši sv. ke cti sv. Josefa za umírající.

2. Příští sobotu, 11. února zveme na mše sv. 7:10 a 18 h polsky a 9 h česky. U všech mší sv. bude udělováno pomazání nemocných.

V pondělí 13.2. bude pomazání nemocných v Bukovci. V úterý 14.2. bude pomazání nemocných v Písku. Na Hrčavě v neděli 12. února při mši svaté v 11. 00 hodin. Prosíme o napsání jména a příjmení včetně ročníku narození a místo bydliště těch, kdo přijmou svátost pomazání nemocných a lístek dali do pokladničky u Božího hrobu. V Bukovci, Písku a na Hrčavě se lístek odevzdává v zákristii.

V sobotu 11.2. nebude setkání českých biřmovanců.

3. Charita organizuje pro všechny koledníky výlet v pátek 10. února do Ostravy na laser game. Přihlašujte se v zákristiích.

4. Zveme všechny děti mezi 1. – 9. třídou na zimní víkendovku farnosti Jablunkov 24. -26. února. Více informací najdete na plakátě.

5. Tento týden jsme se rozloučili s:

Marie Wiszczorová, 92 let, Jablunkov  a Helena Bojková, 82 let, Návsí.

Všechny děti zveme ke sbírání oveček. Sešitky dostanete v hodinách náboženství nebo na dětských mších svatých.
Soutěž je určena především pro děti na prvním stupni ZŠ. Nicméně mohou se účastnit i mladší nebo starší děti.
Pravidal jsou jednoduchá: Za každou mši sv. nebo pobožnost (křížová cesta, májová, růženec adorace….) dítě v sákristii dostane do sešitku razítko s ovečkou!!!
Tento rok novinka!!!!!
Zveme rodiny k putování po kapličkách v naší farnosti.
Na první straně sešitku naleznete 9 kolonek pro razítko do kapličky.
U vybraných kapliček děti dostanou SPECIÁLNÍ razítko (razítka jsou schována u kapliček).
Informaci týkající se místa kapliček, zajímavostí týkající se kapliček a především video s odtajněním úkrytu razítka naleznete na:

 

 

 

MENU