Ohlášky 23. 10. 2021

Ohlášky 23. 10. 2021

time 18:00

31.10.2021

FARNÍ OHLÁŠKY- 24.10.2021 – 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

1. Dnes je misijní neděle, sbírka je věnována na misie. Pán Bůh zaplať Vám, kteří na tento účel přispíváte.

2. Zahrádkáři z Jablunkova srdečně všechny zvou na výstavu do svého klubu zahrádkářů v ulici Bukovecké.

3. Zítra, v pondělí 25. října se koná v 17 h děkanátní setkání katechetů v Jablunkově na faře.

4. Příští sobotu 30. října proběhne další schůzka biřmovanců v 8 h ráno.

5. Příští sobotu také nabízíme před památkou zesnulých mimořádnou příležitost ke zpovědi ve farním kostele mezi 16 – 18 hodinou. Večerní mše sv. s nedělní platností bude česky. Nezapomeňte na změnu času ze soboty na neděli. Tato noc bude o hodinu delší.

6. V minulém týdnu byli pohřbeni:

Jan Sikora, 72 let, Bukovec

Odpočinutí věčné dej jim Pane…….

MENU