Pod Kempou

Každá posvátná budova má svůj původ, ale zde k tomu to místu neexistují žádné archivální dokumenty, přežila jen legenda.

V roce 1608 těšinský kníže Piastowicz Adam Wacław přijal katolickou víru. Jako výraz vděčnosti Bohu za milosti víry, se jako poutník udal i se svými rytíři do Kalwarie Zebrzydowské. Po návratu z poutí vyprávěl své ženě, že tam na tom místě mnoho lidí bylo skrze zázračný obraz Panny Marie uzdraveno. Toto vyprávění slyšela i žena kastelána. Jejich syn trpěl onemocnění kůže a tak se i ona rozhodla vydat na cestu do Kalvárie a prosit o uzdravení syna. Cesta vedla císařskou cestou přes Slezské Beskydy. Byl letní horký den, a když dorazili do Bukovce, paní nařídila svému služebnictvu, aby zastavilo a aby si i koně odpočaly, jelikož je čekala strmá cesta. Kastelanová žena si v místě odpočinku všimla malého pramene čisté vody. Rozhodla se tedy osvěžit a umýt ruce. I její syn se chtěl osvěžit, ale matka mu v tom bránila, jelikož jeho kůže netrpěla vodu. Chlapec matku neuposlechl a umyl si tvář vodou. Stal se zázrak. Najednou mu z obličeje zmizel lišaj, kůže byla čistá.  Když to viděla matka, přikázala jeho pěstounce, aby ho celého obmyla ve vodě. Onemocnění kůže zmizelo. Paní padla na kolena a vroucně se modlila a děkovala za uzdravení syna. Potom přikázala jednomu ze služebnictva, aby nad pramenem byla postavena kaplička jako votivní oběť.

 Stěny kaple byly postaveny z kamene a pramen byl lemován kameny. Unitř kapličky se dnes nachází kamenný besreliéf Ježíše Krista v Getsemanské zahradě. V 70. letech byla kapliška umítnuta. V červenci 2007 (27. 7.) byla kaplička nově vysvěcena P. Janem Szkanderou.

 

 

Lokalizace kapličky: https://mapy.cz/s/2c3Ig

MENU