sv. Jana a Pavla

                Na hranici Jablunkova a Návsí na kopci pod bývalou Pilanou byla v roce 1890 postavena rodinou Baselidesových kaple sv. Jana a Pavla. Jan Baselides byl majitelem obchodu se smíšeným zbožím v Jablunkově. Měl jediného syna, do kterého vkládal své naděje, že jednou po něm převezme obchod. Když syn dospěl do let, kdy měl nastoupit na vojnu, umanul si, že si namíchá lektvar, po jehož požití onemocní a komise ho uzná neschopným vojenské služby. Z obchodu svého otce si vzal pro namíchání elixíru potřebné suroviny. Po jeho požití usnul a ráno jej rodiče už nevzbudili. Byla to pro ně obrovská tragédie. Ztratili jediného syna a zároveň jeho čin ostatní lidé kvalifikovali jako sebevraždu, což je z pohledu katolické víry velkým hříchem. Proto se Baselidesovi rozhodli na svém pozemku postavit kapličku, která by po dlouhá léta připomínala tuto tragickou událost a zároveň umocnila jejich prosbu k Bohu za odpuštění synova provinění.

            Stěny kaple byly postaveny z kamene a klenba z cihel. Na prosbou Baselidesových vyzdobily sestry alžbětinky vnitřek kaple. Nad oltářem byla sádrová plastika Ježíše, který potřetí upadl pod tíhou kříže. Dále zde byly umístěny dřevěné sošky apoštolů Jana a Pavla mučedníku a svícny. Svatý Jan a Pavel jsou ochránci před všemi živelnými pohromami – hromem, bleskem, krupobitím a vichrem. Věřící se často ve svých modlitbách obraceli ke svatému Janu a Pavlovi s prosbou o odvrácení živelných pohrom a ochranu úrody. Během 1. světoví války prosili ženy a matky svatého Jana a Pavla o šťastný návrat svých manželů a synů z válečného tažení.

             Baselidesovi ve snaze zachovat krásu kaple i pro další generace darovali ji i s přilehlým polem sestrám alžbětinkám. V letech 1920-1939 na svátek sv. Petra a Pavla (29. 6.) chodili Jablunkované ke kapličce s procesím a s prosbou o ochranu úrody a majetku. Tento den byl tenkrát uznáván jako církevní svátek, tudíž se nepracovalo a tak se procesí zúčastnilo mnoho lidí. Kněz Jiří Diehel, který sloužil mše sv. v klášterním kostele alžbětinek, v 70. letech vyřídil povolení každoročně pořádat mši sv. v kapličce v den svátku mučedníků Jana a Pavla (26. 6.). I v dnešní době vychází koncem června od kláštera sester alžbětinek pěší pouť ke kapličce nad bývalou Pilanou.

            V 60. letech byla kaple nově omítnuta, střecha oplachována, byly dány nové okapy a vnitřek vymalován. Bohužel ani tato památka neušla pozornosti zlodějů. V sedmdesátých letech zloděj sekerou poškodil vstupní dveře a odcizil 2 obrazy (sv. Pelagius před Kalifem a sv. Antonín padající na kolena před Nejsvětější svátostí), dřevěné figury mučedníků Jana a Pavla a svícny.

          V součastné době tvoří hlavní výzdobu kaple oltář se sádrovou plastikou Ježíše Krista a dřevěné sošky apoštolů Jana a Pavla.

MENU