Na Bělé

       Dle místní pověsti dala těšínská kněžna Alžběta Lukrecie postavit na Bělé kapličku jako vyjádření díků za nalezení dětí, které se ztratily v okolních lesích. Kaple je na seznamu chráněných památek města.

           Ani tato kaple neušla rabování. Ztratila se dřevěná socha Panny Marie a Pana Ježíše. Kaple byla v roce 1985 na popud rodiny Kulikovy omítnuta. V roce 1999 byla rodinou Kozerových provedena generální oprava kaple. Střecha byla pokryta taškami z pálené hlíny, byla obnovená vnitřní i vnější omítka. Přímo na vnitřní stěně je namalován výjev z narození Ježíše Krista v jeslích ve chlévě, kde je zobrazená celá Boží rodina. Kaple je po celý den osvětlená.

 

FOTOGALERIE

 

MENU