Příprava na manželství 2021

Příprava na manželství 2021

time 0:00

29.5.2021

Všechny termíny jsou v soboty v 15.00 hod.!!!

Místo: Fara Jablunkov

Tel. kontakt: P. Alfred Volný 721 017 110

Každý pár musí absolvovat jedno setkání z každého ze čtyř témat.

Individuální příprava je také možná po domluvě.

1. Téma:  6.2.     13.2.     20.2.     27.2.     22.5.

2. Téma: 6.3.     13.3.     20.3.                    29.5.

3. Téma: 27.3.    3.4.      24.4.                    15.5.

4. Téma: Setkání s manželským párem.

Další termíny budou pro svatby v srpnu, září a říjnu teprve vypsány.

Více informací v kanceláři farního úřadu.

 

MENU