Filiální kostel v Bukovci

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

BOHOSLUŽBY

NEDĚLE:

  • 07:30 č/pl
  • 10:30 č/pl

Pondělí:  18:00 č (v zimním období v 17:00)
Čtvrtek: 18:00 pl (v zimním období v 17:00)

Příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před každou mší sv.

KAŽDÝ MĚSÍC

První pátek v měsíci – Mše sv. ke cti Nej. Srdce Ježíšova:

  • v 17.00 Adorace NSO 
  • v 18.00 Mše sv. (zimní období v 16.00 Adorace NSO a v 17.00 Mše sv.)

Fatimská sobota – Mše sv. ke cti Neposkvrněného Srdce Panny Marie:

  • v 6.30 hod. Adorace NSO
  • v 7.30 hod. Mše sv.

BĚHEM ROKU

Postní doba:  křížové cesty v pondělí v 16.30hod., ve čtvrtek v 16.30 hod. a v neděli po ranní Mši sv.
Květen – Májové pobožnosti – 30 min. před Mši sv.
Říjen – Růžencové pobožnosti – 30 min. před Mši sv.

POUŤ NEJBLIŽŠÍ NEDĚLI KOLEM SLAVNOSTI NANEBEVZETÍ PANNY MARIE  

 

HISTORIE KOSTELA

          Již r. 1920 byl v Bukovci zřízen výbor pro výstavbu kostela (Komitet Budowy Kościoła w Bukowcu). Obyvatelé obce se sbírali celá třicátá léta, takže k výstavbě filiálního kostela nakonec došlo ještě před 2. světovou válkou. Svolení ke stavbě udělil Zemský úřad v Brně 4. 7. 1938. V té době měli věřící sebráno na 40 000 Kč, dalších 50 000 měli uloženo u jablunkovského konkurenčního výboru od 20. let a Ministerstvo pro sociální záležitosti složilo subvenci 30 000 Kč. Přesto museli věřící slíbit, že se budou ještě dále sbírat na částku 50 000 Kč a spousta prací byla udělána gratis. Předpokládané náklady totiž dosáhly výše 187 176 Kč 20 ha, a to bez již koupené stavební parcely, stavebního materiálu, dřeva, kamene atd. V té době měl Bukovec cca 1000 duší, pro které nebyl tento závazek bezpochyby jednoduchý, ale zvládly ho.
Během výstavby kostela v r. 1938 Komitét zažádal i o zřízení hřbitova. Kostel byl vysvěcen 25. 6. 1939.
V roce 2002 byla provedena přestavba kostela a opět si ji z velké části zaplatili věřící z Bukovce a celé farnosti. Obyvatelé obce vykonali veškeré práce, tzn.: rozšířili sakristii, pavlač, boční dveře a kostel nově omítli.
         V roce 2010 byly na kostele vyměněné okna. Železné okna zůstaly nahrazeny dřevěnými, byly vyměněné pece, uděláno opravu elektrického zařízení a nový nábytek do zákristie. V roce 2011 zůstal obohacený hlavní oltář novou výzdobou. O dva roky později byla v presbytáři vyměněná dlažba za mramorovou a také v tom roce 1. 12. 2013 otec biskup František Václav Lobkowicz slavnostně konsekroval nový obětní stůl. Dále se koupily nové lustry za 100 000 Kč. (rok 2015).
V roce 2017 byl kostel vymalován (170000 Kč). Restaurovaly se oltáře a všechny sochy. V říjnu 2021 se instalovalo do kostela zabezpečovací zařízení v hodnotě 50000 Kč.

 

 

FOTOGALERIE

 

MENU