Posvěcení kopie obrazu z Guadalupe

Kopie zázračného obrazu Panny Marie z Guadalupe byla vysvěcena

Ve čtvrtek 25. 3. 2021 u příležitostí Slavnosti Zvěstování Páně byl v Bukovci během večerní Mše sv. vysvěcen obraz Panny Marie Guadalupské, dovezeny poutníky z jablunkovské farnosti minulý rok z Mexika z místa zjevení. Pouť byla organizována P. Januszem Kiwakem a cestovní kanceláři Vervinci Travel. Tato kopie obrazu je zhotovena na plátně z agáve a je umístěna po levé straně za vchodem do kostela. Na její zadní straně najdeme památní informaci o tom, kolik stála, kdo se postaral o její koupi a kdo ji také zafinancoval.

Tímto textem bychom chtěli farníkům přiblížit dějinné pozadí Mexika, vznik a symboliku zázračného obrazu.

Předem se vraťme do 16. století, abychom si nastínili historické pozadí Mexika, kde žila velmi rozvinutá aztécká kultura diametrálně se odlišující od kultury evropské. Rozdílnost spočívala jak v uspřádání politickém, tak i kulturním a náboženském. Propracovaný byl i náboženský systém, který se vyznačoval velmi osobitými prvky: některé formy sebeobětování, jako je prolévání vlastní krve, včetně rituálních lidských obětí (ročně až 100 000 lidských obětí). První kontakty Evropanů s aztéckou říší v Mexiku započaly roku 1519. Tehdy španělský dobrodruh a conquistador Cortés započal své dobývání aztécké říše, která čítala 8 ml. obyvatel. Po dvouletém dobývání se Cortézovi konečně podařilo zajmout aztéckého císaře Montezumu II. a dobýt hlavní aztécké město Tenochtitlán, tedy dnešní hlavní město Mexiko. Jedním z cílů Cortéze bylo přinést obyvatelům Mexika víru v jednoho Boha a šířit křesťanství. To se dařilo ale špatně, jelikož v misijní činnosti působilo jen pár kněží. Celá misie postupovala velmi pomalu až do roku 1531.

HISTORIE ZJEVENÍ

Než přejdeme k samotnému obrazu a jeho popisu, měli bychom znát také událostí samotného zjevení. Je sobota 9. prosince 1531 roku. Tento den brzy ráno se pokřtěný Indián Juan Diego vydal pěšky ze své vesnice do 14km vzdáleného města Tlatelolco, aby se zúčastnil Mše svaté a výuky katechismu. Když kráčel kolem místního pahorku Tepeyac uslyšel lahodnou hudbu a pak hlas. Běžel na vrchol a tam spatřil mladou ženu indiánského vzezření a tmavé pleti. Panna Maria stala na obláčku a byla oblečena do šatů, které známe z obrazu. Panna Maria chtěla, aby Juan Diego šel k biskupovi a vyjevil mu její přáni, tedy aby na kopci Tepeyac byla zbudována kaple. Biskup Zumárraga ho sice přijal ale nevěřil mu. Chtěl po Juanovi nějaký důkaz, aby bylo zřejmé, že se opravdu jedná o Pannu Marii. Ona mu slíbila, že když přijde na druhý den tak mu důkaz poskytne. Bohužel mezitím onemocněl strýc Juana Diego a proto šel Juan nejdřív pro kněze, aby strýce zaopatřil. Aby ho Panna Maria po cestě nezdržovala šel raději oklikou. To se mu nepovedlo, Panna Maria se ale cestou před něj postavila a sdělila mu, ať se o strýce nestará a ubezpečila ho, že je již uzdraven. Poslala Juana na vrchol Tepeayc, aby jako důkaz nasbíral pro biskupa kastilské růže (byl prosinec, na kopci nic nerostlo, pouze kaktusy). Natrhané růže mu Panna Maria sama složila do pláště, tzv. tilmy. Když Juan před biskupem plášť rozevřel, aby růže vysypal, vytvořil se v tom okamžiku na rubu pláště obraz Panny Marie, jak jej známe dnes.

DŮSLEDKY ZJEVENÍ

Díky zjevení se uskutečnily dvě věci: Panna Maria prohlásila, že je Matkou všech, nejenom bílých Španělů, ale i Indiánů. Za druhé, tím že promluvila k Indiánům dosáhla toho, oč se deset let pokoušeli misionáře, respektive o obrácení Mexika ke křesťanství. Během dalších sedmi let přistoupilo ke křesťanství prakticky celé Mexiko, tj. 9 ml. lidí (Aztékové, Indiáni).

A teď k jádru našeho článku – SYMBOLIKA OBRAZU.

Panna Maria na obraze svou postavou zakrývá Slunce, což nasvědčují paprsky kolem ní. Je důležité zmínit, že Slunce bylo pro Aztéky symbolem hlavního boha, to znamená že nastal konec této

éry – Panna Maria ho zastínila. Panna Maria stojí na měsíci, což je další symbol aztéckého boha. Andílek dole držící Měsíc je Juana Diego v dětské podobě a rozpjatá křídla jsou symbolem jeho jména, které v indiánských jazycích znamená „orel, který promluvil“. Černý pas Panny Marie je indiánským symbolem jejího těhotenství, na obraze je asi ve třetím měsíci. Její spjaté ruce znamenají že není bohem, ale že i ona se modlí, že je nad ní někdo vyšší, ke komu se sklání. Na šatech je zobrazen jasmínový květ, indiánský symbol slunce, který říká, že v lůně Panny Marie je pravý Bůh. Modrý závoj svou barvou je indiánským symbolem království a skrývá další tajemství: vědci zjistili, že uspořádání hvězd, které jsou na plášti ukazují polohu souhvězdí nad Mexikem, ještě tajemnější je, že mapa noční oblohy na plášti je zrcadlově převrácena a poskytuje pohled na souhvězdí tak, jak jsou viděna z vesmíru k Zemi. Navíc poloha souhvězdí odpovídá obloze nad Mexikem v den, kdy zjevení nastalo.

Vědecký výzkum obrazu a tilmy

Tilma je utkaná z hrubých vláken jednoho druhu agáve, pro naši představivost tato látka se používá při výrobě pytlů na brambory. Obecně je známo, že vlákna této látky se po 20 letech rozpadají, tilma se zázračným obrazem existuje už 500 let. Vědci umístili stejnou látku ve stejném prostředí a sledovali její stav. V průběhů pár let se látka začala rozkládat. Co se týče malby obrazu, tak můžeme prohlásit, že ji namaloval sám Bůh. Obraz vykazuje hned čtyři malířské techniky z nich každá normálně vyžaduje jiný podklad. Co víc, po výzkumech bylo zjištěno, že na vláknech není žádná barva. Materiály, které byly pro obraz použity jsou vědě dodnes neznámy. Nejedná se o žádná barviva zvířecího, rostlinného či minerálního původu.

Zajímavostí k obrazu

V roce 1791 při čištění rámu došlo k nehodě a na obraz se vylila kyselina dusičná, která by látku okamžitě rozpustila. Obrazu se ale nic nestalo a navíc po 30 letech od nehody přestala být skvrna zřetelná. V 1921 roku umístili atentátnici pod obraz bombu, se snahou ukončit mariánský kult. Výbuch bomby byl slyšet na kilometr daleko, zcela zničil schody, mramorovou podlahu v místě exploze, ohnul těžký bronzový kříž. Před obrazem neprasklo ani tenké ochranné sklo a také sám obraz zůstal naprosto nepoškozen.

Oči Panny Marie

V oku Panny Marie je obraz lidské tváře. Na základě vědeckých výzkumu byly v zorničkách očí nalezeny postavy, které odpovídaly scéně, která se odehrála v domě biskupa Zumárragy, kdy Juan Diego před něj vysypal růže na důkaz pravosti svého tvrzení. Samotný Juan Diego byl identifikován na základě dochovaného dobového portrétu.

V novodobých dějinách se Panna Maria Guadalupská stala symbolem ochrany nenarozeného života. Na konci mše svaté, která byla 24. dubna 2007 sloužena za děti usmrcené potratem, začalo lůno Panny Marie před zraky tisíců poutníků zářit.

Z.B.

Zdroje informací:

MRÁČEK, Pavel K. Guadalupe: největší poutní místo světa. Praha: Knižní klub, 2016. Universum (Knižní klub). ISBN 978-80-242-5629-0.

Dokument Acheiropoietos cudowna tilma z Meksyku Maryja z Guadalupe Madonna PL [online]. In: . 2014 [cit. 2021-03-25]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=QDnseQlfh6o&t=982s

Supernatural Music Written by God on Mary’s Shroud of Guadalupe in the Year 1531

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

MENU