Poświęcenie obrazu Matki Bożej z Guadalupe

Poświęcenie obrazu Matki Bożej z Guadalupe

Supernatural Music Written by God on Mary’s Shroud of Guadalupe in the Year 1531

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

MENU