Poutní slavnost

V neděli 3. 6. 2018 naše farnost prožívala poutní slavnost Těla a Krve Páně.  Na tuto slavnost jsme se připravovali pečlivě jako každý rok. Byly připraveny a nazdobeny polní oltáře, přichystáno náměstí pro procesí, ale počasí nám letos nepřálo. Protože celé dopoledne pršelo, procesí se uskutečnila v kostele v 10.00 hod. po české Mši. Zastavení bylo při hlavním oltáři, u dvou bočních oltářů a v Božím hrobě. Po požehnání jsme slavnostně zazpívali Te Deum a následovala polská Mše.

Na odpoledne byl, jako každý rok, přichystám Farní Den. Déšť ustál a my jsme mohli pokračovat v oslavách naší poutní slavnosti. Celé odpoledne nás doprovázela hudební skupina Galax, byl přichystán skákací hrad a hry pro děti, Informační centrum nám vypůjčilo koloběžky a také všechny stoly a lavice. Pomohli i Hasiči z Písku, kteří postavili stan.  Nechybělo pivo ani kofola. Farníci si mohli popovídat, poznat se navzájem, zahrát hry a  občerstvit se  zabijačkovými výrobky.

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

MENU