św. Jana Nepomucena

 

                W Jabłonkowie na „Biydzie” obok gospody od Śniegonia stała kapliczka, z którą wiąże się nastąpująca opowieść. W dawnych czasach przechodziły przez Jabłonków wojska szwedzkie. Doszło do boju, podczas którego zginął ich dowódca. W rezultacie bitwa była  przez Jabłonkowian przegrana i w konsekwencji musieli oni zapłacić tyle złota i srebra, ile ważył koń dowódcy. Dla upamiętnienia dowódcy, była z części walecznego łupu, wybudowana kapliczka na Biydzie, która była poświęcona świętemu Janowi Nepomucenowi. (Ta opowieść jest stosunkowo mało znana i z pewnością  trochę przyozdobiona). Kaplica została wybudowana w 1849 roku a w latach 70-tych minionego stulecia musiała ustąpić nowym zabudowaniom mieszkalnym.

                Podczas posiedzienia Fronty Narodowej  w Jabłonkowie,  w trakcie dyskusji odnośnie budownictwa nowych mieszkań,  został omawiany warunek rozbiórki kaplicy. Ostatecznie przewodniczący Komitetu Narodowego Viktor Sikora i przewodniczący Fronty Narodowej Vilem Gemroth zgodzili się na zmianę miejsca kaplicy, w dowolnym miejscu i bez dotacji pieniężnych, a załatwienie danego zadania było przekazane Aloisowi Ruckiemu, członkowi Fronty Narodowej za Czechosłowacką Parię Ludową. Zgodę na relokację kaplicy dał również jabłonkowski wikary Ks. Oldřich Prachař. Nie została jednak rozwiązana sprawa umiejscowienia kaplicy.

                Pewnego popołudniowego dnia ponoć spotkał Jaroslav Legierski swoją zmarłą ciocię Zuzannę Gomolową na skraju lasu pod Zieloną. Na podstawie tej wizji doszedł do przekonania, że ciocia przyszła mu powiedzieć, żeby kaplica była ponownie odbudowana właśnie w tym miejscu, jabłonkowskiej części Lyski, na ziemi należącej do  rodziny Hamroziowej.  

                Alois Rucki, Jaroslav Legierski, Antonin Kluz i wiele miejscowych obywatel wybudowało kaplicę z dzwonnicą. Dzwon otrzymali w darze od Ks. Prał. Miloslava Klisza z Gnojnika.

                Dnia 18.kwietnia 2001 roku kaplica św. Jana Nepomucena była konsekrowana. W uroczystej Eucharystii brało udział około 350 ludzi.

W czele kaplicy jest postawiona figura św. Jana Nepomucena, ta oryginalna. We wnętrzu kaplicy jest drewniany krzyż z Jezusem Chrystusem od Josefa i Jaroslava Legierskich. Po zmierzchu kaplica jest oświetlona. Także dzisiaj św. Jan Nepomucen patrzy na swoje owieczki i dodaje im sił podczas ziemskiej pielgrzymki. Na swoim bywałym miejscu na „Biydzie” widział św. Jan Nepomucen główną drogę , prowadzącą z dworca do rynku i klasztor z kościołem  u sióstr Elżbietanek. Natomiast ze swojego obecnego miejsca widzi na cały Jabłonków i jego przepiękne okolice.

                W 2016 roku była kaplica zremontowana. Firma Tomášková-Dytrychová s.r.o. sporządziła na zamówienie brązowy dzwon, który posiada automatyczne urządzenie dla dzwonienia. Stara wieża została zlikwidowana i została wybudowana nowa dzwonnica. Także teren przed kaplicą został wyremontowany, został położony kamień, zrobiono schody i cały wygląd kaplicy uległ zmianie. We wnętrzu kaplicy jest na razie tylko figura św. Jana Nepomucena.    

Lokalizace kapličky: https://mapy.cz/s/2c3LY

MENU