Matki Częstochowskiej

Na granicy z sąsiednią gminą Mosty koło Jabłonkowa, w tak zwanym Bartkowie, na ziemi Bogusława Sikory stoi kaplica zbudowana w 2-giej połowie 19. stulecia. Według tradycji ustnej, pielęgnowanej w rodzinie, kaplicę wybudował Adam Klus, który mieszkał w Miejskiej Łomnej. Tym samym spełnił złożony ślub i podziękowanie Pannie Maryi za uratowanie życia swojej małżonki.

Adam Klus był właścicielem ziemi w pobliskiej górce Witaliszów. Pewnego dnia wspólnie z małżonką stamtąd wieźli siano. Przyszła burza. Wóz został trafiony piorunem i żona, która siedziała na sianie we wozie, straciła przytomność. Adam Klus spostrzegł, że sam nie jest w stanie pomóc małżonce, kontynuował więc jazdę do domu. Cały czas modlił się i prosił Boga i Pannę Maryję o pomoc. Małżonka podczas jazdy odzyskała przytomność i w miejscu, gdzie się to stało, przyobiecał na dowód wdzięczności wybudować kaplicę. Aczkolwiek to miejsce było wówczas dalekie od ówczesnego zabudowania i transport mareriałów budowlanych był bardzo pracochłonny, Adam Klus spełnił swoją obietnicę.

Końcem lat 80-tych została kaplica dwukrotnie wykradziona, zostały zniszczone drewniane drzwi i za każdym razem został skradziony obraz Matki Bożej Częstochowskiej. W 1990 roku podczas kolejnej kradzieży został również skradziony obraz Pana Jezusa, w styczniu 1991 złodzieje po raz czwarty włamali się do kaplicy i ukradli figurki z rzeźbionej szopki.

Oprócz bieżących napraw w połowie lat 60-tych zostały wybetonowane dwa schody do kaplicy. W tej pracy angażowali się: Jan Bury, Jan Niedoba i Maria Burowa.  W tym też czasie została strzecha pokryta blachą. Po włamaniu w 1990 roku zostały sporządzone nowe drzwi, które niestety  w kolejnym roku musiały być na skutek kolejnego włamania naprawiane i zabezpieczone kratą, sporządzoną przez Pawła Jachnickiego z Miejskiej Łomnej. W 1996 roku, dzięki firmie Livis z Nawsia, została naprawiona i pokryta strzecha kaplicy kanadyjskim gontem.  Współudział finansowy w tej naprawie mieli obywatele Miejskiej Łomnej. W 1999 roku została kaplica na nowo otynkowana, zarówno kraty zabezpieczające, jak i naprawienie schodów zostały przeprowadzone  na sposób samopomocy.  W 2000 roku została zakupiona nowa szopka z gipsu, w cenie 1800 Kč, która jest wystawiana na święta Bożego Narodzenia.

W tym czasie w kaplicy znajduje się oryginalny ołtarz, nad którym widnieje nowy obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Kaplicę otaczają dwa kasztany.

Lokalizace kapličky: https://mapy.cz/s/2c3KJ

MENU