RUCHY I ORGANIZACJE

Prezentujemy:                  Ruch: W KIERUNKU DRUGIEGO SOBORU JEROZOLIMSKIEGO

Czym się zajmujemy:       

Nasz ruch ma trzy główne cele: 1/ pojednanie między sobą wszystkich chrześcijańskich kościołów i wyznań, 2/ pojednanie i współpracę chrześcijan i żydów mesjanistycznych (tzn. żydów wierzących w Jezusa jako w swego Mesjasza), 3/ uskutecznienie tak zwanego Drugiego Soboru Jerozolimskiego (angielski skrót TJCII), który nawiązałby do pierwszego soboru opisanego w 15. rozdziale Dziejów Apostolskich, gdzie Kościół składający się z żydów zadecydował o przyjęciu braci pogańskich w swoje szeregi. Dążymy do tego, żeby w czasach obecnych Kościół pochodzący od pogan przyjął w swoje szeregi swych żydowskich braci mesjanistycznych. W naszych działaniach opieramy się o naukę Katechizmu Kościoła Katolickiego (artykuł 674), W którym zostało między innymi stwierdzone, cytujemy: „Wejście „całości” Izraela (Rz 11, 12) do zbawienia mesjańskiego, w ślad za wejściem „pełni pogan” (Rz 11, 25), pozwoli Ludowi Bożemu zrealizować „miarę wielkości według Pełni Chrystusa” (Ef 4, 13), gdy Bóg będzie „wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15, 28)”.

Kiedy się spotykamy:       

W każdy piątkowy wieczór modlimy się za wizję naszego ruchu czy to w samotności, czy w mniejszych grupach. Oprócz tego spotykamy się na regionalnych i ogólnokrajowych konferencjach.

Inne przesłanie:               

O TJCII możesz dowiedzieć się więcej na stronach internetowych: www.tjcii.cz oraz www.tjcii.sk.

Jeśli chcesz z nami współpracować, skorzystaj z podanych poniżej danych kontaktowych.

Osoba kontaktowa:          

Josef Byrtus
tel.: 739 469 585,
mail: josefbyrtus@seznam.cz

MENU