Fotoreportáž z poutě do Řecka

Fotoreportáž z poutě do Řecka

Letecká pouť po stopách sv. Pavla do Řecka

pořádá farnost Vřesina u Hlučína

DEN 1 – ATÉNY
Setkání účastníků v jablunkově, odjezd na letiště v Budapešti, odbavení zavazadel a přílet do Athén mezi. Prohlídka hlavního města Atény – Akropole se svatyní v Aténách (Parthenon), Areopag – místo setkání sv. Pavel s Atéňany, Parlament, olympijský stadion. Přejezd do hotelu v Tolo na ubytování.

DEN 2   NAFPLIO – EPIDAURUS – MYKENY – KORINT

DEN 3. – DELPHY – HOSSIOS LUKAS
Snídaně a přejezd do Hossios Lukas – dědictví UNESCO, jedna z nejvýznamnějších památek byzantské architektury. Klášter založil poustevník Lukáš (nezaměňovat s Lukášem apoštolem), jehož ostatky jsou v klášteře uloženy. Následují Delphy. 

DEN  4. – SOLUŇ – KAVALA – FILIPI – DOVOLENÁ U MOŘE
Snídaně a přejezd do přístavního města Soluň. Následuje Kavala, kde sv. Pavel udělal první kroky a rozvinul misijní činnost na evropském kontinentu a Filipy – místo, kde sv. Pavel pokřtil prvního Evropana. Odpoledne chvilka relaxace u moře. Nocleh.

DEN  5. –  VERIA – METEORY
Snídaně a přejezd do Veria, kde sv. Pavel byl zatčen poté, co opustil Soluň. Poté Meteory – kláštery zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Nocleh.

DEN  6.  – TERMOPILE, ODPOČÍNEK U MOŘE
Zastávka v Termopilech – připomínka sparťanské historie. Odjezd do hotelu na nocleh.

DEN 7. – ATHÉNY – ODLET
Odjezd na letiště, odbavení zavazadel v 06.20, odlet  z Atén v 08.20, přílet na letiště v Budapešti, přejezd do Jablunkova. 

Poděkování za celou nádhernou pouť směřujeme k cestovní kanceláři Vervinci Travel, otci Januszowi Kiwakovi a velké díky patří i paní průvodkyni Iwonie Bernaś-Madejske, která nás obohacovala svými znalostmi o místních památkách a kultuře. 

FOTOGALERIE

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

MENU