Ostatky sv. pasáčků z Fátimy

V neděli 2. prosince 2018 naše farnost tradičně zahájila adventní dobu s Pannou Marii Fatimskou. Hlavním celebrantem celého odpoledne byl národní prezident WAF v ČR Mons. Pavel Dokládal. Tento rok bylo zahájení adventní doby doprovázeno velkou události, respektive předáním relikvii svatých fatimských pasáčků Františka a Hyacinty Marto. Jedná se o historický okamžik, jelikož jak nás informovala sestra Hanka Frančáková, relikvie pasáčků už se nedají sehnat, bylo to poslední předání jejich relikvii a to naší farnosti. Celou slavnost doprovázeli komparzisté svatých pasáčků dvě děti z naší farnosti (viz fotogalérie). Program doprovázela možnost přijetí hnědého škapulíře – „ochranného pláště“ Panny Marie Karmelské. 

Celé odpoledne je zdokumentováno v galérii. Tímto děkujeme fotografovi Václavu Kašíkovi.  

2 thoughts on “Ostatky sv. pasáčků z Fátimy

  1. sv. Hyacinta Marto - ostatky napsal:

    Je možno shlédnout neporušené statky sv Hyacinty Marto ?

    1. admin napsal:

      Ostatky sv. Hiacinty a Františka jsou nyní v hlavním oltáři farního kostela.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

MENU