Fatimský apoštolát

Modlitební skupina v jablunkovské farnosti Fatimský apoštolát
se setkává v každou 1. sobotu v měsíci v 6.30 hodin ve farním kostele.

Co patří k povinnostem členů Fatimského apoštolátu?

 1. Denní modlitba sv. Růžence (nebo alespoň desátek) na smír za hříchy, každý den přijímat povinnosti, překážky a utrpení a v tomto duchu je obětovat Bohu skrze Pannu Marii
 2. Dle možnosti slavit první sobotu každého měsíce, ke cti Neposkvrěného Srdce Panny Marii skrze svoji účast na oběti Mše sv, přijetím svátostí a rozjímavou modlitbou sv. Růžence, to vše k usmíření Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Naposkvrněného Srdce Panny Marie za urážky a hříchy lidstva.
 3. Osobní zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a žít v duchu tohoto zasvěcení, ziskávat další k šíření „poselství Fatimy“
 4. Na znamení zasvěcení Panně Marii nosí „zázračnou medailku“ nebo škapulíř

Členové Světového apoštolátu Fatimy z mnoha zemí světa se stávají opravdovými svědky katolického učení ve svých rodinách, práci, ve farnostech, kominutách a podíli se tak na „Nové Evangelizaci“.

 

Výhody plynoucí ze členství:

 • Vědomí, že naplňujete podmínky k dosažení obrácení a Kristova pokoje ve světě, jak to ve Fatimě sdělila Panna Maria
 • Získání mnoha odpustků skrze modlitbu růžence a hnědý škapulíř
 • Způsobilost pro duchovní milosti Panny Marie Karmelské, milosti v tomto životě, v hodině smrti a po smrti
 • Vaše jméno je zasláno do Fatimy a uloženo v blízkosti místa zjevení
 • Sdílení se v modlitbě s miliony členů
 • Stanete se duchovním synem (dcerou) sv. otce Pia
 • Spoluúčast na nové evangelizaci, k níž vyzývá Svatý otec

kontaktní osoba: Anna Hojdyszová, tel.: 604 872 424

MENU