Fatimski Apostolat

 

Grupa modlitewna Fatimski Apostolat, przy jabłonkowskiej parafii , spotyka się każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 6.30 w kościele parafialnym.

Co jest obowiązkiem członków Fatimskiego Apostolatu?

 1. Codzienna modlitwa Różańca św. (albo przynajmniej dziesiątek) na wynagrodzenie za grzechy, każdego dnia przyjmować obowiązki, trudności i cierpienia, i w tym duchu ofiarować je Bogu przez Pannę Maryję.
 2. Według możliwości obchodzić pierszą sobotę każdego miesiąca, ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny poprzez swoje uczestnictwo w ofierze Mszy św., przyjęciem sakramentów i modlitwie Różańca św., to wszystko w duchu wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Panny Maryi za zniewagi i grzechy ludzkości.
 3. Osobisty akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryji Panny i żyć w duchu owego zawierzenia, pozyskiwać kolejnych do szerzenia „orędzia z Fatimy“.
 4. Na znak zawierzenia Pannie Maryi nosić „cudowny medalik“ albo szkaplerz.

Członkowie Światowego Apostolatu Fatimy z wielu krajów stają się prawdziwymi świadkami katolickiej nauki w swoich rodzinach,  pracy,  parafiach, wspólnotach i w ten sposób przyczyniają się do „Nowej Ewangelizacji“.

 

Wygody wynikające z członkowstwa:

 • Świadomość, że spełniacie warunki do osiągnięcia nawrócenia i Chrystusowego pokoju w świecie, jak to Panna Maryja przekazała w Fatimie.
 • Możliwość zyskania wielu odpustów poprzez modlitwą Różańca św. i brązowy skaplerz.
 • Kwalifikowanie do duchowej łaski Panny Maryi z Góry Karmeli, łaski w życiu, w godzinie śmierci i po śmierci.
 • Wasze imię jest posłane do Fatimy i złożone do depozytu w bliskości miejsca zjawień.
 • Współudział w modlitwie z milionami członków.
 • Możliwość stania się duchowym synem (córką) św. ojca Pio.
 • Współudział w Nowej Ewangelizacji, do której wzywa Ojciec św.

osoba odpowiedzialna:  Anna Hojdyszová, tel.: 604 872 424