Poutě

Pielgrzymka do ZIEMI ŚWIĘTEJ  – 8 dni 18. 11. 2019 – 25. 11. 2019   TABGHA – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – KAFARNAUM ...
Pokračovat
TRADIČNÍ ZIMNÍ POUŤ DO CZĘSTOCHOWY   sobota 26. 1. 2019  odjezd z Bukovce v 4. 50 hod. z AS Jablunkov 5.10 ...
Pokračovat
ČESKÁ - JABLUNKOVSKÁ NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA  V roce 1989 svatý Jan Pavel II. svatořečil v Římě naši patronku – ...
Pokračovat
 Jablunkovská farní pouť do Švýcarska  s návštěvou rodiště sv. otce Benedikta XVI v Německém Altöttingu. Cesta mimořádnou alpskou krajinou s duchovním doprovodem kněze ...
Pokračovat
Pielgrzymka do ZIEMI ŚWIĘTEJ  - 8 dni 8. 3. 2019 - 15. 3. 2019   TABGHA – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW - KAFARNAUM ...
Pokračovat
MENU