Společenství manželských párů

EQUIPES NOTRE-DAME

Equipes Notre Dame (Skupiny naší Paní) je mezinárodní hnutí manželských párů, které se v malých skupinkách pravidelně každý měsíc setkávají spolu s knězem, aby rostli na cestě Bohu ke svatosti.

Setkávání jsou prostorem formace, modlitbě i přátelských setkání všech zúčastněných. Jak z názvu společenství vyplývá, průvodcem na této cestě je Matka Boží – Panna Maria.

V České republice je hnutí teprve na svém začátku. První 2 skupinky z Ostravy a okolí se scházejí od roku 2014. V Jablunkově se 1. skupinka schází od počátku roku 2015. Při formaci a zaběhnutí skupinek v duchu hnutí Equipes Notre Dame pomáhají manželské páry z Polska, kde má hnutí delší tradici.

Kořeny samotného hnutí sahají až do Francie. V roce 1939 zde proběhlo 1. setkání 4 manželských párů a kněze jménem Henri Cafarel. Společná setkávání byla odpovědí na tužbu manželských párů – prožívat jejich manželství s Bohem. Setkávání v menších skupinkách s knězem se ukázala jako přínosná. Netrvalo dlouho a začaly vznikat další skupinky.

Více informací o hnutí, jeho stanovách a širších souvislostech najdete na polském nebo slovenském webu. Případně můžete navštívit i mezinárodní web celého hnutí http://www.equipes-notre-dame.com.

V jablunkovské skupince je ještě místo pro další manželské páry. Jednu skupinku obvykle tvoří 4-7 manželských párů.

Máte zájem o více informací nebo chcete mezi nás?

Kontaktujte odpovědnou osobu: 

  • Milada Klapsiová: tel: +421-948-176-697; e-mail: milada.masnicova@gmail.com

 Jak probíhají setkávání ve skupinkách?

Setkávání probíhají spolu s knězem, jak je tomu v END zvykem. Jablunkovskou skupinku doprovází otec Jan Bosko, OFM.

Četnost setkávání: 1x do měsíce od září do června. Důležitá je pravidelná účast, která pomáhá v utužování vzájemných vztahů i postupnému rozvoji každého z manželských párů v jejich osobním životě.

O prázdninách jsou vzájemná setkávání založena pouze na dobrovolnosti. Jedná se o neformální akce (grilovačky, večeře, výlety, společné slavení výročí manželství, atp.).

Místo setkání: Pokud je to možné, setkáváme se v domácnostech manželských párů.

Čas setkání: Domlouvá se vždy alespoň měsíc předem, tak aby to všem vyhovovalo. Pro naši skupinku je to obvykle sobota nebo neděle okolo 13:00.

Délka jednoho setkání: cca 3 hodiny

Při setkávání je doporučené nechat své děti někomu na hlídání (pokud se nejedná o miminka nebo děti závislé na péči rodičů).

 Papežská rada pro laiky* uznala Hnutí Equipes Notre-Dame za mezinárodní soukromé sdružení věřících, které nabylo právní osobnosti – ve shodě s kánony 298-311 a 321-329 Kodexu Kanonického práva – dne 19. 04. 1992.

V Ostravsko – opavské diecézi je o činnosti Hnutí informován biskup František Václav Lobkowicz.

„Základním cílem tohoto hnutí je pomoci manželským párům
ve směřování ke svatosti. Nic víc, nic míň“.

(P. Henri Caffarel)

Zodpovědný kněz: O. Jan Bosko, OFM

Kontakt:

Víc informaci najdete na:
https://www.end.org.pl/ 

https://www.end-sk.sk/

*Současné Dikasterium pro laiky, rodinu a život (nový úřad římské kurie) vzniklo v září 2016. Nahradilo Papežskou radu pro laiky a Papežskou radu pro rodinu.

MENU