Zážitky z Izraele

naše skupina

Po roce příprav, setkání a získávání potřebných informací o účastnících poutě se konečně skupina 57 farníků vydala na pouť do Svaté Země, do země oplývající mlékem a medem (Ex 3, 8). Naší pouť jsme zahájili v pátek 8.3.2019 v 2.30 mši svatou ve farním kostele a následovně nás autobus dovezl na letiště v Krakově. Na letišti na nás čekal náš průvodce P. Maciej Basiuk. Po důkladné kontrole všech poutníků jsme v 10.40 SEČ odletěli leteckou společnosti Sun d’Or International Airlines do Tel Avivu. Let trval něco přes tři hodiny. Po přistání v 14.45 izraelského času na letišti Ben Gurion v Tel Avivu jsme zahájili pouť v Jaffě – staré části Tel Avivu, ve které podle Skutku Apoštolů přebýval svatý Petr (srov. Sk 10, 1-23). Večer jsme se ubytovali ve čtyřhvězdičkovém hotelu v Nazaretu.

Další dva dny jsme přebývali v Galileji. Druhý den jsme zahájili mši svatou na Hoře Blahoslavenství (Mt 5, 1-12). Potom jsme se vydali do Tabghy – místa Ježíšova zázraků. Navštívili jsme Kostel Rozmnožení chlebů a ryb (J 6, 1-15)  a kostel Prvenství svatého Petra,  součástí kterého  je stůl Páně neboli Mensa Christi, u kterého měl Ježíš podat učedníkům ryby k snídani (J 21, 15-19). Dalším místem bylo Kafarnaum – dům svatého Petra a dalo by se říct druhy dům Ježíše a ruiny synagogy, ve které Ježíš učil (Mk 1, 29-30). Potom jsme měli k obědu rybu svatého Petra a prožili plavbu po Galilejském jezeře (Mt 14, 22-33).  

Třetí den jsme začali mši svatou v Nazaretě. Navštívili jsme Baziliku Zvěstování (Lk 1, 26-38) a Kostel svatého Josefa, ve kterém svatá rodina žila (Lk 2, 39-40). Z Nazaretu jsme přejeli autobusem do Kány Galilejské, místa kde Pán Ježíš učinil první zázrak (J 2, 1-12). Tady naše manželské páry obnovily manželský slib a dostaly požehnání kněze. Dále jsme se vydali nad Středozemní moře do Cesareje, kde jsme mohli spatřit římské ruiny akvaduktu. Posledním místem tohoto dne byla Hora Karmel v Hajfě.  V biblických dějinách je pohoří Karmel místem střetu proroka Eliáše s Baalovými a Aštertinými proroky, v němž se tento prorok staví na stranu boha Izraele, Hospodina (1 Krl 18, 1-19) a zároveň poutníci zde uctívají Pannu Marii Karmelskou. Od názvu tohoto pohoří je odvozen také Řád bratří blahoslavené Panny Marie na hoře Karmel, zkráceně Řád karmelitánů, který se zde začal formovat někdy v průběhu 12. století.

Čtvrtý den – balíme kufry a jedeme na jih do Judeje.  Po snídani jsme vyjeli na Horu Tábor (Mt 17, 1-8) kde jsme v Kostele Proměnění Páně měli mši svatou. Potom jsme údolím Jordánu dojeli do Jericha. Tam jsme viděli Horu Pokušení (Lk 4, 1-13)a symbolickou sykomoru, ze které Zacheus spatřil Ježíše (Lk 19, 1-10). Potom jsme dojeli do ústí Jordánu do Mrtvého moře kde Jan Křtitel křtil Ježíše (Mt 3, 3-17) a v místě Kasr al-Jahud jsme také my obnovili svůj křest. Pondělní odpoledne při 28°C jsme strávili u Mrtvého Moře na pláži Kalia.

Pátý den – Jeruzalém. Tento den jsme opět zahájili mši svatou a to v Bazilice Božího Hrobu. Každý měl možnost vejít do prázdného hrobu a dotknout se mramorové desky, která je na místě Vzkříšení Ježíše. Dále jsme se pomodlili na Kalvárií a Křížovou cestou (Via Dolorosa) sešli ke kostelu Bičování  a odsouzení  k smrti na kříži. Posledním místem byl Kostel Svaté Anny – místo narození Panny Marie a rybník Bethesda (J 5, 1-8).

Šestý den – Olivová Hora. V zahradě Getsemany jsme měli Mši svatou (Mk 14, 32-52) a potom jsme sešli do jeskyně, kde podle tradice byla pochována Panna Maria. Potom jsme vyjeli na Olivou Horu a navštívili místo, ze kterého mohl pravděpodobně Nanebevstoupit Pán Ježíš (Sk 1, 9-1) a kostel Pater Noster (Otče Náš). Dále jsme se cestou z Olivové hory dostali ke kapli Dominus Flevit  – tady Pán Ježíš plakal nad Jeruzalémem (Lk 19, 41-44) a dále do Getsemanské zahrady, ve které stojí Bazilika Národů (Bazilika Agónie Páně). Tady jsme mohli uctít skálu, na které se Pán Ježíš krví potil. (Mk 14, 12-15; Lk 22, 35-53). Odpoledne jsme se vydali na Sijón – Místo poslední večeře (Mk 14, 12-25), místo úmrtí Panny Marie a Kostel Zapření se Petra (St. Peter in Gallicantu) (Mk 14, 26-31; 14, 66-72) – kostel stojí na místě sídla velerady, synedria, kde byl Pán Jěžíš souzen. 

Sedmý den – Betlém. Ráno jsme se vydali do vesnice Beit Sahur blízko Pole pastýřů, kde jsme měli mši svatou. Jak název napovídá, jedná se o místo, kde anděl Gabriel ohlásil pastýřům narození Ježíše. Následovala Bazilika Narození Páně (Lk 2, 1-20), Mléčná jeskyně – kde podle tradice Maria krmila Ježíše a při kojení ji ukápla kapka mléka, proto se jeskyně zabarvila na bílo a dodnes je místem mnoha zázraků; jeskyně svatého Jeronýma, ve které překládal Bibli do latiny a Kostel svaté Kateřiny. Odpoledne asi hodinovou cestou autobusem jsme dojeli do Ein Karem – do domu Zachariáše a místa kde se narodil Jan Křtitel a do Kostela Navštívení Panny Marie s Alžbětou (Lk 1, 39-80). Po návratu do hotelu jsme se všichni setkali v sále, náš farář nám požehnal suvenýry a  průvodce P. Maciej každému rozdal diplom účastí v této poutí a nám zůstal poslední úkol – sbalit kufry a rychle spát.   

Osmý den – návrat. V noci ve 2.00 hod. jsme odjeli na letiště Ben Gurion Tel Aviv. Po všech kontrolách jsme v  7.05 odletěli domů. Z výšky 11 km při rychlosti 875 km/hod  jsme mohli pozorovat trasu letu z boeingu 737-800 letecké společnosti Sun D’Or. V 9.25 SEČ jsme šťastně přistáli na letišti v Krakově-Balice.

Na závěr bychom chtěli poděkovat našemu otci Januszovi Kiwakovi za tuto možnost pouti a její organizaci, otci Maciejowi Basiukovi za průvodcovství a důkladný výklad a samozřejmě cestovní kanceláří Vervinci Travel Bydgoszcz, která nám celý program vymyslela, naplánovala a uskutečnila. 

Z.T.

One thought on “Zážitky z Izraele

  1. Zdenek napsal:

    Pozehnana pout a zaroven mily odpocinek. At Vas oboje provazi moooc dlouho. Januszi jsi skvely-odevzdavas lidem vse a toho si je treba vazit, protoze to neni samozrejmost. Zdenek ✌️V.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

MENU