Apoštolát dobré smrti

 Žít dobře – je hodně,dobře zemřít – je všechno…

Apoštolát dobré smrti je modlitebním sdružením, které připomíná konečnost dobré přípravy na poslední setkání s Bohem.
Vstupující do společenství, přes modlitby a oběti, chtějí vyprosit- pro věrné katolíky- vytrvalost v posvátné milosti, pro nevěřící a hříšníky- milost konverze a pro všechny- dobrou a svatou smrt.
Realizující vypsané cíle a patřící do sdružení často ve svých myšlenkách směřují k věčnosti, starají se nečinit hříchu, aby žít v dobru, a tím být v každém okamžiku připraveni na smrt.
ADS je univerzálním společenstvím. Pro členství stačí dát souhlas na zápis do knihy, a také pověřit poslední chvíli svého života v ruce Panny Marie Bolestné. Jako potvrzení každý člen obdrží osvědčení ve formě knížečky.
Členové nemají žádné závazky, neplatí žádné poplatky, doporučuje se každodenní zpytování svědomí, účast na dnech rozjímání a na rekolekcích pořádaných v mnoha krajích Polska.
Skupinky apoštolátu živí především pobožnost do Matky Boží Bolestné a sv. Josefa, mají účast v zásluhách vyplývajících ze společných modliteb a získaných milosti z intencí každodenních mší svatých.
Společenství propaguje modlitbu růžence do Sedmibolestné Matky Boží.
Členové ADS, po vykonáním příslušných náboženských praktik, mohou čerpat z odpustků.

Jsou 3 stupně členství:
1. stupeň – zápis bez žádných dodatečných závazků
2. stupeň – doporučuje se ranní a večerní modlitba 3x „Zdrávas Maria“ s dodatečným zvoláním: „Matko Boží, Patronko Dobré Smrti- oroduj za nás.“, „ Svatý Josefe- oroduj za nás.“
3. stupeň – kromě každodenní modlitby, večer provést zpytování svědomí s ohlédnutím na prožitý den a jednou v měsíci přistoupit k svátosti smíření

Je možnost přistoupit k 1. stupni, a až posléze již samostatně (dodatečně, jako duchovní závazek) přejít na 2. nebo 3. stupeň.

 

PLNÉ ODPUSTKY
Podle Apoštolské ústavy Indulgentiarum Doctrina ze dne 1. ledna 1967 roku, vydané papežem pavlem VI.,  Svatá apoštolská udělila 11.června 1987 tomuto společenství plnomocné odpustky:

  • v den vstoupení do společenství,
  • v slavnost Navštívení NMP (31.05.),
  • v svátek M. B. Bolestné (15.09.),
  • v slavnost sv. Josefa (19.03.),
  • v svátek sv. Michaela Archanděla (29.09.),
  • v svátek sv. Teresy od Děťátka Ježíš (01.10.)

Ve farním kostele jsou každý měsíc Mše sv. na úmysly apoštolátu dobré smrti. 
V roce 2022 budou vždy ve druhém týdnu po 1. pátku v měsíci, a to střídavě: jeden měsíc ve středu s českým zpěvem, další měsíc w piątek ze śpiewem polskim, a to vždy v 18:00 hodin. V 17.30 se modlíme sedmibolestný Růženec.

19. 01.  středa           
18. 02.  piątek            
16. 03.  středa            
15. 04.   piątek           
18. 05.  středa            
17. 06.  piątek            
13. 07.  středa            
19. 08.  piątek           
14. 09.  středa           
21. 10.  piątek            
16. 11.  středa        
16. 12.  piątek          

MENU