Apostolstwo dobrej śmierci

Dobrze żyć – to wiele, dobrze umrzeć – to wszystko…

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem.

Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać – dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia, oraz dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.

Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia kierują często swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu by wzrastać w dobru, by w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili życia.

ADS jest stowarzyszeniem uniwersalnym. Wystarczy wyrazić zgodę na wpisanie do Księgi, i tym samym powierzyć ostatnią chwilę życia opiece Maryi, Matki Bolesnej. Na potwierdzenie otrzymuje się świadectwo – książeczkę.

Nie ma żadnych zobowiązań odnośnie ćwiczeń, modlitw czy opłat. Zachęca się do codziennego rachunku sumienia, a także udziału w dniach skupienia i rekolekcjach organizowanych w wielu regionach Polski.

Grupy Apostolstwa żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa, mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw, uczestniczą w przywilejach i łaskach, będących owocami odprawianych każdego dnia Mszach Św. w ich intencji.

Stowarzyszenie propaguje odmawianie Różańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej.

Członkowie zy ADS mogą korzystać z odpustów, po wypełnieniu odpowiednich praktyk pobożnych.

Są 3 stopnie przynależności do Stowarzyszenia:
1. stopień – to wpisanie się bez żadnych dodatkowych zobowiązań,
2. stopień – zaleca się odmawiać rano i wieczorem 3 x „Zdrowaś Maryjo”, oraz dodać wezwanie: „Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci – módl się za nami”, „Świety Józefie – módl się za nami”,
3. stopień – oprócz codziennej modlitwy, należy wieczorem zrobić krótkie podsumowanie dnia – rachunek sumienia z przeżytego dnia, a także raz w miesiącu przystąpić do spowiedzi.

Można najpierw przystąpić do 1. stopnia, a potem samemu już – jako dodatkowe, duchowe zobowiązanie – przejść na stopień 2. lub 3.

ODPUSTY ZUPEŁNE

Zgodnie z Konstytucją Apostolską Indulgentiarum Doctrina z dnia 1 stycznia 1967 roku, opublikowaną przez papieża Pawła VI, Święta Penitencjaria Apostolska udzieliła Stowarzyszeniu Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, dnia 11 czerwca 1987 roku, następujących odpustów zupełnych:

  • w dniu wstąpienia do Stowarzyszenia,
  • w Święto Nawiedzenia NMP (31.05.),
  • w Święto M. B. Bolesnej (15.09.),
  • w Uroczystość Św. Józefa (19.03.),
  • w Święto Św. Michała Archanioła (29.09.),
  • w Święto Św. Teresy od Dzieciątka Jezus (01.10.)

W kościele parafialnym są każdy miesiąc odprawiane Msze św. w intencjach tej wspólnoty a to zawsze w następym tygodniu po 1.piątku miesiąca nazmianę: w środę w języku czeskim, dalszy miesiąc  piątek w języku polskim o godz. 18.00. O godz. 17.20 jest wpólna modlitwa Różańca do siedmiu Boleści Matki Bożej.

 

W kościele parafialnym są każdy miesiąc slużone Msze św. w intencji Apostolstwa Dobrej śmierci.
W roku 2020 będą zawsze w drugim tygodniu po pierwszym piątku miesiąca, na zmianę: jeden miesiąc w środę po czesku, drugi miesiąc w piątek po polsku, a zawsze o godz. 18.00. O 17.30 modlimy się Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej. 

15. 01.  středa           
21. 02.  piątek            
18. 03.  středa            
17. 04.   piątek           
13. 05.  středa            
19. 06.  piątek            
15. 07.  středa            
21. 08.  piątek           
16. 09.  středa           
16. 10.  piątek            
18. 11.  středa        
18. 12.  piątek         

MENU