Tříkrálová sbírka online

Tříkrálová sbírka online

time 0:00

24.1.2021

To

24.1.2021

Třikrálová sbírka letos bude pouze ONLINE. Covid nám nedovoluje zazvonit na dveře, proto místo koledníků budou vaše domy obcházet dobrovolníci, kteří do schránky vhodí informace o tom, kde a jak můžete přispět Charitě Jablunkov. Pokud se dostanou k vašim dveřím, napíšou požehnání na dveře. Nechcete-li nápis – označte si dveře tak, ať pochopí, že nechcete. Do 24.1 budete moci přispět do pokladniček v kostelích, na obecních úřadech, v charitě a ve vybraných obchodech. Další informace najdete ve Vaší schránce, nebo na internetu. Děkujeme za Vaši podporu a pochopení!

Pokud se dobrovolníci dostanou k Vašim dveřím, napíšou Vám požehnání na dveře. 

C † M † B † 2021 

Písmena znázorňují zkratku: Christus Mansionem Benedicat – neboli: Kristus ať žehná tomuto domu. Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého.

Nechcete-li nápis – označte si dveře tak, ať pochopí, že nápis nechcete. Jak? Např. lístečkem „NEPIŠTE“, nebo zamkněte vrátka atd…

Jak můžete přispět na Tříkrálovou sbírku Charitě Jablunkov?

1.) Převodem na bankovní účet Tříkrálové sbírky: 2.) Pomocí QR kódu v mobilní aplikaci. 3.) Online, pomocí platební brány
číslo účtu:

66008822/0800

variabilní symbol Charity Jablunkov:

77708007

http://www.trikralovasbirka.cz

Tříkrálová sbírka trvá do 24. ledna 2021. Také letos budete moci vhodit své dary do běžných pokladniček. 

       KDE AKTUÁLNĚ NAJDETE NAŠE POKLADNIČKY?

Bukovec
obecní úřad
kostel
Písek
obecní úřad
kostel
Písečná 
obecní úřad
potraviny
Návsí 
obecní úřad
Hrádek obecní úřad
Bocanovice obecní úřad
Milíkov obecní úřad
Košařiska obecní úřad
Dolní Lomná  obecní úřad
Horní Lomná 
obecní úřad
kostel
Mosty u Jablunkova
obecní úřad
kostel
Hrčava
obecní úřad
kostel
Jablunkov 
městský úřad
farní kostel
kostel sester Alžbětinek
Denní stacionář sv. Josefa
Dům s pečovatelskou službou
Centrum pomoci sv. Rafaela
kancelář ředitelky Charity Jablunkov, Školní 1234

Velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky, Charita Jablunkov by bez této sbírky nemohla fungovat, proto jsme neskutečně vděční za každý dar.

Výtěžek sbírky 2021 bude určen na:

Podpora provozu Denního stacionáře sv. Josefa
Podpora provozu Charitní pečovatelské služby
Podpora provozu Centrum pomoci sv. Rafaela
Příprava na budoucí výstavbu pobytové služby – vytváření finanční rezervy

Při sbírce 2020 pro Charitu Jablunkov naši koledníci nasbírali rekordních: 1.050.000 Kč. 

DĚKUJEME!

všechny informace zde: https://jablunkov.charita.cz/trikralova-sbirka-menu/#!prettyPhoto

MENU