ADS

Apoštolát dobré smrti


Apoštolát dobré smrti je modlitebním sdružením, které připomíná konečnost dobré přípravy na poslední setkání s Bohem.

Vstupující do společenství, přes modlitby a oběti, chtějí vyprosit- pro věrné katolíky- vytrvalost v posvátné milosti, pro nevěřící a hříšníky- milost konverze a pro všechny- dobrou a svatou smrt.

Realizující vypsané cíle a patřící do sdružení často ve svých myšlenkách směřují k věčnosti, starají se nečinit hříchu, aby žít v dobru, a tím být v každém okamžiku připraveni na smrt.

ADS je univerzálním společenstvím. Pro členství stačí dát souhlas na zápis do knihy, a také pověřit poslední chvíli svého života v ruce Panny Marie Bolestné. Jako potvrzení každý člen obdrží osvědčení ve formě knížečky.

Členové nemají žádné závazky, neplatí žádné poplatky, doporučuje se každodenní zpytování svědomí, účast na dnech rozjímání a na rekolekcích pořádaných v mnoha krajích Polska.

Skupinky apoštolátu živí především pobožnost do Matky Boží Bolestné a sv. Josefa, mají účast v zásluhách vyplývajících ze společných modliteb a získaných milosti z intencí každodenních mší svatých.

Společenství propaguje modlitbu růžence do Sedmibolestné Matky Boží.

Členové ADS, po vykonáním příslušných náboženských praktik, mohou čerpat z odpustků.

 

Jsou 3 stupně členství:

1. stupeň – zápis bez žádných dodatečných závazků

2. stupeň – doporučuje se ranní a večerní modlitba 3x „Zdrávas Maria“ s dodatečným zvoláním: „Matko Boží, Patronko Dobré Smrti- oroduj za nás.“, „ Svatý Josefe- oroduj za nás.“

3. stupeň – kromě každodenní modlitby, večer provést zpytování svědomí s ohlédnutím na prožitý den a jednou v měsíci přistoupit k svátosti smíření

Je možnost přistoupit k 1. stupni, a až posléze již samostatně (dodatečně, jako duchovní závazek) přejít na 2. nebo 3. stupeň.

PLNÉ ODPUSTKY

Zgodnie z Konstytucją Apostolską Indulgentiarum Doctrina z dnia 1 stycznia 1967 roku, opublikowaną przez papieża Pawła VI, Święta Penitencjaria Apostolska udzieliła Stowarzyszeniu Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, dnia 11 czerwca 1987 roku, następujących odpustów zupełnych:

  • v den vstoupení do společenství,
  • v slavnost Navštívení NMP (31.05.),
  • v svátek M. B. Bolestné (15.09.),
  • v slavnost sv. Josefa (19.03.),
  • v svátek sv. Michaela Archanděla (29.09.),
  • v svátek sv. Teresy od Děťátka Ježíš (01.10.)
MENU