Wspólnota św. Józefa

Wspólnota była założona w roku 1913 bł. Alojzym Guanellou (1842-1915) z pomocą i zatwierdzeniem papieża św. Piusa X. Wspólnota ma dwa cele:

 1. szerzyć i rozwijać w świecie cześć ku czci św. Józefa, patrona Kościoła a szczególnego patrona dobrej śmierci.
 2. starać się o zainteresowanie między kapłanami i laikami o duchowe dzieło modlitwy i dobrych uczynków jako pomoc wszystkim umierającym w każdej chwili i we wszystkich sytuacjach.  Tą drogą pomoc im otrzymać łaskę dobrej śmierci, świętej śmierci – życia wiecznego.

Główna siedziba wspólnoty św. Józefa znajduje się w Rzymie przy kościele św. Józefa a obejmuje miliony członków z całego świata.

Jak stać się członkiem?

 • Nagłosić swoje imię do listy pani Helenie Kluzové po Mszy ku czci św. Józefa za umierających.
 • Wciągu dnia według mośliwości modlić się więcej razy następującą  modlitwę: „święty Józefie, opiekunie pana Jezusa i prawdziwy oblubieńcze Matki Bożej, módl się za nami i za tymi, którzy w ten dzień umierają.”

Odpusty dla członków

Odpust  – w teologii katolickiej pojęcie oznaczające darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały odpuszczone co do winy. Odpust może być zupełny, jeśli jest darowaniem całej, przewidzianej przez Boga kary, lub cząstkowy – jeśli jest tej kary zmniejszeniem. Odpust może być udzielony żywym lub zmarłym i dotyczy wyłącznie chrześcijan.

Odpust zupełny uzyskują członkowie:

 • w dzień, w którym byli zapisani do wspólnoty
 • kapłani, którzy odprawiają za konkretnego umierającego
 • członkowie wspólnoty, którzy uczetniczą w Mszy ku chci św. Józefa za umierających
 • wszystcy członkowie w godzinie śmierci
 • w święta św. Józefa 19. 3. i 1. 5.
 • w święto św. rodziny
 • 21. 8. we wspomnienie św. Piusa X
 • 24. 10. we wspomnienie bl. Alojzego Guanella

Odpust zupełny można zyskać pod następującymi warunkami:

 • spowiedź św.
 • znajdować się w stanie łaski uświęcającej
 • w dzień zyskania odpustu przystąpić do komunii św.
 • pomodlić się w intencjach ojca świętego Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo

Odpusty cząstkowe można zyskać:

 • zawsze, kiedy członkowie pomodlą się przytoczoną wyżej modlitwę święty Józefie,…
 • przy każdym uczynku miłosiernym wykonanym z myślą o wspólnocie

Kolejne dobra duchowe:

Zapisani członkowie mają udział w łaskach płynących ze Mszy świętych odprawianych każdy dzień w Rzymie w kościele św. Józefa, patrona dobrej śmierci, na Słowacji w każdy tydzień w środę w klasztorze św. Józefa w Kremnickych Baniach.

 

W kościele parafialnym są każdy miesiąc slużone Msze św. ku czci św. Józefa za umierających.
W roku 2022 będą zawsze w tygodniu po pierwszym piątku miesiąca, na zmianę: jeden miesiąc w piątek po polsku, drugi miesiąc w środę po czesku, a zawsze o godz. 18.00. 

14.01. pátek  
09.02. středa   
11.03. pátek
06.04. středa  
13.05. pátek   
08.06. středa   
08.07. pátek   
10.08. středa 
09.09. pátek   
12.10. středa 
11.11. pátek   
07.12. středa

 

MENU