Smíření

W dzień zmartwychwstania Pan Jezus ukazał się apostołom i powiedział im: „Przyjmijcie Ducha św. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie będą zatrzymane              ( J 20, 22-23).”

Odpuszczenie grzechów popełnionych po chrzcie św. dokonuje się przez sakrament nazywanym sakramentem pojednania albo pokuty czy spowiedzi.

Ani wtedy kiedy odejdziemy z drogi na którą nas Bóg powołał chrztem a wyznaczył swoimi przykazaniami nie musi człowiek tracić nadziei. Jezus wie o naszych słabościach. Znalazł sposób, jak zyskać odpuszczenie naszych grzechów i upadków jeśli je oczywiście uznamy i staramy się za nie żałować.
Pojednanie jest konieczne zawsze gdy Pana Boga zdradzimy złym myśleniem, słowami czy czynami, które nazywamy grzechami.

Grzech jest czymś więcej niż tylko zwykłym błędem. Narusza stusunek człowieka do Boga, bliźniego i samego siebie. Wszystkie grzechy nie są ciężkie. Istnieją myśli, słowa, czyny i zapomnienia, które ciążą na naszym
sumieniu, ale są powszednie, dlatego że człowiek jest słaby. Mówi się, że to są grzechy lekkie. Ciężki albo śmiertelny grzech jest oznaczeniem dla takiego stanu serca albo takiego jednania, które ciężko narusza stosunki z Bogiem, kościołem i ludźmi. Jest to świadome, dobrowolne a swobodne przekroczenie przykazań Bożych w jakiejś rzeczy ważnej. Aby chrześcijanin, który się takich grzechów dopuścił mógł przystąpić do komunii św. musi się wyspowiadać. Ci, którzy przyjmują sakramnet pokuty prawdziwie i z pokornym sercem, dostąpią odpuszczenia wszystkich grzechów jak również odnowią przyjaźń z Bogiem, otrzymają pokój i radość serca.Potrzebujesz pojednać się z Bogiem i znaleść pokój duszy?

Sakramnet pokuty można przyjąć po rozmowie z kapłanem na prośbę kiedykolwiek.
Regularnie jest okazja:

  • kościół parafialny: każdy dzień od godz. 6.00, środa, piątek i sobota od godz. 17.15, niedziela od 6.40 godz. i przed każdą mszą św. i wieczorem od godz. 17.00
  • kościoły filialne: pół godziny przed każdą mszą św.
Ponadto w kościele parafialnym w  czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca od godz. 6.00 – 10.00 i od godz. 15.00 – 18.00.

Warunki dobrej spowiedzi, które każdy musi spełnić:

  • rachunek sumienia
  • żal za grzechy
  • mocne postanowienie poprawy
  • spowiedź św.
  • pokuta (zadośćuczynienie) 


Nie byłeś już długie lata przy spowiedzi św. i nie wiesz jak to zrobić?
Nie bój się przyjść. Każdy kapłan – spowiednik, z ochotą pomoże abyś przyjął ten sakrament dla dobra swojej duszy.

Jesteś ochrzczony, ale nigdy nie spowiadałeś się i nie byłeś u komunii św.?
Szukających jako ty, jest więcej niż byś myślał, także nie bój się skontaktować z kapłanem. Przygotowanie dorosłych do przyjęcia tych sakramentów przebiega po uzgodnieniu na farze.

Videonahrávky z duchovní obnovy v adventu 2017 na tému sv. zpověď:

(nepodpořuje mobilní zařízení)

 

MENU