Eucharistie


Eucharystia została ustanowiona przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy, dzień przed jego śmiercią. Podczas niej Pan Jezus dał uczniom swoje ciało i krew jako pokarm.

Eucharystyczny chleb i wino są naprawdę Ciało i Krew Chrystusa. Kiedy przyjmujemy komunię, osobiście spotykamy się z Panem Jezusem. Jest to najściślejsze zjednoczenie człowieka z Chrystusem na ziemi.

On powiedział: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba, kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki … Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne … trwa we Mnie, a Ja w nim.” (Jan 6,51.54.56).

Msza jest uobecnieniem ofiary Jezusa – śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie, w naszych czasach. Odbywa się w niej dla nas dzieło naszego odkupienia. Jest to również święto Wielkanocy, w którym daje nam siebie jako pokarm dla duszy, napełnia nas łaską i daje nam gwarancję przyszłej chwały. Eucharystia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Zawiera całe duchowe dobro Kościoła, samego Chrystusa. Jezus w Eucharystii nie jest skutecznie i realnie obecny. Cały Chrystus jest obecny pod postacią chleba, jak i wina. Ze względów praktycznych, katolicka liturgia eucharystyczna podawa tylko chleb. „Oba rodzaje” (Ciało i Krew Chrystusa) podaje tylko w specjalnych okazjach.

Godzinę przed przyjęciem Chrystusa obowiązuje post eucharystyczny. Woda i niezbędne leki nie przeszkadzają w poście.

Kto może przystąpić do Komunii Świętej?

  • osoba, która jest ochrzczona i wierzy w Chrystusa
  • pojednana z Bogiem w sakramencie pojednania (spowiedź) i stara się żyć zgodnie z tym przekonaniem
  • żyjąca w sakramentalnym związku małżeńskim ( ślub kościelny)

Do pierwszej komunii świętej trzeba się dobrze przygotować. Pierwszą komunię świętą przyjmują dzieci zazwyczaj od 8 lat, które mają w rodzinie atmosferę wiary, kogoś kto im daje przykład. Dalej mogą do pierwszej komunii świętej przystąpić oczywiście i dorośli po gruntownym przygotowaniu, którzy byli ochrzczeni jako dzieci i więcej o Bogu nic się nie dowiedzieli oraz ci, którzy nie byli ochrzczeni jako dzieci, ale muszą najpierw przyjąć sakrament chrztu św.

Dzieci przystępują po raz pierwszy do komunii świętej, po trzyletnim przygotowaniu na religii, w trzeciej klasie.
Dorośli po raz pierwszy przystępują do komunii św. po dobrym przygotowaniu – Informacje u kapłana.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany.

MENU