Chrzest

           

Chrzest jest pierwszym sakramentem. To największy dar w życiu człowieka. Chrztem Bóg przyjmuje człowieka, jako swoje dziecko, daje mu swoje życie i włącza go do wspólnoty wierzących – Kościoła.

Odpuszczone zostają grzechy (u małych dzieci grzech pierworodny, u osób dorosłych wszystkie również grzechy osobiste), otrzymuje dary duchowe – cnoty wiary, nadziei i miłości. Ochrzczony następnie ma prawo do innych sakramentów.

Drodzy rodzice!
W pierwszych tygodniach po urodzeniu dziecka, należy odwiedzić proboszcza parafii, w której mieszkacie, i poprosić o chrzest. W każdej rodzinie wiara jest na innym poziomie i różne są stopnie zaangażowania w życie parafii. Według tego również trzeba rodziców przygotować do chrztu dziecka.

 

Warunki chrztu małego dziecka od 0-6 lat:

1. O chrzest dziecka prosi co najmniej jeden z rodziców, a nie babcia lub dziadek.

2. Chrzest jest decyzją do życia w wierze. Dlatego konieczne jest, aby co najmniej jeden z rodziców był ochrzczony przyrzekł, że będzie prowadził dziecko do Boga słowem i życiem. Małe dzieci są chrzczone w wierze rodziców.

3. Przed chrztem trzeba uczestniczyć w przygotowaniu – rozmowa o chrzcie, o wierze i życiu według wiary. Czas trwania przygotowania jest zależny od stanu wiary rodziców

4. Chrzestnym ma być człowiek praktykujący, wierzący, żeby mógł prowadzić dziecko przez życie ścieżkami wiary i pomagać rodzicom w religijnym wychowaniu. Dlatego powinien on być przede wszystkim ochrzczony, bierzmowany i posiadający żywą wiarę . Wraz z rodzicami ponosi przed Bogiem odpowiedzialność za religijne wychowanie i edukację dziecka. 

5. Chrzest powinien być w parafii, w której rodzice żyją. Chrztem ochrzczony przynależy do konkretnej wspólnoty parafialnej. Jeśli rodzice należą do innej parafii, powinni donieść potwierdzenie ze zgodą swego proboszcza,że zgadza się na chrzest w innej parafii.

Warunki chrztu dziecka od 7 do 14 lat:

 • patrz 1 – 5 powyżej
 • dodatkowo: dziecko w tym wieku musi coś wiedzieć o wierze. Dlatego musi uczęszczać przynajmniej rok na lekcje religii z innymi dziećmi.

Jeżeli żadny z rodziców nie jest ochrzczony, nie wszystko jest stracone. Mogą, jeśli chcą, przed chrztem dziecka i oni sami przygotować się do przyjęcia chrztu, a mogą być ochrzczeni wspólnie jako jedna rodzina.


Warunki chrztu powyżej 15 lat:

 • musi sam się zdecydować. Musi wierzyć w Boga Zbawiciela i żyć według wiary
 • roczne przygotowanie w formie spotkań osobistych i wspólnych. Chrzest jest zazwyczaj w Wielką Sobotę. 


Terminy chrztu w naszej parafii:

 • kościół parafialny: 2. i 4. niedziela w miesiącu
 • Bukowiec i Piosek: 1. niedziela w miesiącu
 • Elżbietanki:  3. niedziela w miesiącu
 • Hrczawa: według umowy


Chrzest trzeba ustalić wcześniej w kancelarii parafialnej i przynieść dokumenty:

 • Metryka urodzenia dziecka (rodný list)
 • Akt ślubu rodziców (oddací list)
 • Dane chrzestnego (miejsce zamieszkania)

Sakrament chrztu przyjmujemy tylko raz w życiu.

 

MENU