Kaplica na Kozubowej

MSZE ŚW:

  • NA ZAKOŃCZENIE ROKU 31 grudnia o godz. 11.00
  • UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI ŚW. ANNY zawsze w lipcu w najbliższą niedzielę przy wspomnieniu św. Anny o godzinie 9.00 i o 11.00

HISTORIA

Inacjatorem wystawienia kaplicy na Kozubowej był katolicki ksiądz z Gnojnika – Rudolf  Płoszek. Kaplicę projektował czeskocieszyński architekt Edward Dawid, który był również autorem sąsiadującego schroniska turystycznego. Prace budowlane zostały wykonane przez budowniczego Kiszu z Ropicy w latach 1936 – 1937, odkąd mają miejsce każdoroczne odpusty ku czci śsw. Anny.  Częścią objektu stała się i wieża z jednym dzwonem.

          Uroczyste poświęcenie kaplicy św. Anny, patronki matek,  miało miejsce 27 lipca 1937 roku, z udziałem 10 000 ludzi.
Oprócz święta św. Anny w kaplicy odprawia się Msze św. 8 maja, na św. Jadwigę i Sylwestera. 

          Gdy okazało się, że kaplica potrzebuje remontu, zawsze znaleźli się ofiarni parafianie, którzy, na wezwanie księży proboszczów jabłonkowskich chętnie pośpieszyli z pomocą. I tak w roku 1968 zamieniono drewniane schody prowadzące na wieżę na schody żelazne. W 1985 roku zdjęto pierwotne pokrycie dachu kaplicy (eternit) i pokryto ją blachą miedzianą, która uprzednio znajdowała się na dachu kościoła parafialnego w Jabłonkowie. W latach 1998 – 1999 został przeprowadzony remont kaplicy wewnątrz i na zewnątrz.

           Po osiemnastu latach , w lipcu 2017 roku , okazała się konieczna kolejna rekonstrukcja – w związku z jubileuszem 80. rocznicy wybudowania i poświęcenia kaplicy św. Anny. Z inicjatywy jabłonkowskiego proboszcza Janusza Kiwak zostało położone 35 m kwadratowych kamiennej posadzki, na specjalnie przygotowanym wale; zewnętrzna część kamiennego okładu kaplicy na nowo „ożyła” dzięki wyczyszczeniu i wyeliminowaniu mchu; także zostały zabudowane nowe polne ławki wokół kaplicy. Kaplica została też na nowo wymalowana, ozdobiona żelaznymi kratami i nowymi wejściowymi drzwiami z dębu. Także zostało zaistalowane nowe nagłośnienie, które umożliwi słuchanie nabożeństw także uczestnikom zgromadzonym na zewnątrz kaplicy. Została przeprowadzona wycinka drzew, dla lepszego widoku z wieży,i w całości kaplica została oświetlona. Łączna cena renowacji wynosiła 382 000 Kč. W niedzielę 30- 7- 2017, wdzień uroczystości odpustowej ku czci św. Anny, była kaplica uroczyście poświęcona proboszczem Januszem Kiwak.

            Kaplica ma liczne walory turystyczne. Z jej 22m wieży można oglądać przepiękny krajobraz. Jak na dłoni lepy dolina Olzy, na wschód Stożek, za nim pasmo Wiślańskie od Baraniej Góry po Klimczok, przepiękny jest widok na Girową, Przełęcz Jabłonkowską, Małą Fatrę, Rozsutec.

FOTOGALERIE

OPRAVA V ČERVENCI 2017 u příležitostí 80.výročí posvěcení kaple 

MENU