Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania jest sakramentem dopełnienia chrztu. Wymagana jest od kandydata osobista dojrzałość i osobista decyzja, że będzie w swoim życiu brać Pana Boga poważnie. Duch św. daje naszej wierze siłę i zapał.

Im więcej chrześcijanin wzrasta w wierze, tym bardziej stwierdza, że musi swoją wiarę chronić w nowych i nieoczekiwanych próbach a wiara musi zwyciężyć. Często musi być przygotowany na otwarte i ukryte prześladowania. Z drugiej strony, jego wiara nie jest tylko jego prywatną sprawą. Wręcz przeciwnie – chrześcijanin dłuży wszystkim ludziom świadectwo słowa życia chrześcijańskiego.

W sakramencie bierzmowania Bóg oferuje młodzieży i dorosłym okazję, aby nie być nawet w najtrudniejszych próbach życia samotnym i bez pomocy. Sakrament Bierzmowania przyjmujemy tylko raz w życiu. Kandydat musi być ochrzczony. Wybiera nowe imię świętego jako swego patrona.

Sakramentu bierzmowania udziela biskup,nadzwyczajnie kapłan. Po modlitwie o dary Ducha Świętego, biskup kładzie rękę na głowie bierzmowanego i krzyżmem św. (olej poświęcony) znaczy krzyż na czole, mówiąc, N. (imię), przyjmij znamię darów Ducha św.


Warunki bierzmowania:

  • co najmniej 18 lat (nie ma górnego limitu)
  • świadek bierzmowania musi być już bierzmowany
  • wystarczające przygotowanie


Sakrament Bierzmowania w naszej parafii udziela się raz za rok (październik). Prawie roczne przygotowanie do sakramentu odbywa się w grupach z kapłanem. Przygotowanie jest zawsze ogłaszone z wyprzedzeniem.

MENU