Bukowiec – nocna adoracja

Bukowiec – nocna adoracja

time 18:00

30.4.2021

HODINA NOČNÍ ADORACE

Jen jedna hodina noční modlitby za měsíc.

SVĚDECTVÍ Mons. Adama Ruckého najdete na promluvě Primiční mše svaté o. Jana Szkandery a o. Pavla Cieslara

V Bukovci se víc než 80 let modlí tato noční adorace. O. Adam Rucki uvádí informace ze života. Říká: mnoho lidí se mně ptá, proč z Bukovce, tak malé vísky, je tolik povolání. 8 kněží a víc jak 8 řeholních sester. To proto, že se v Bukovci ženy a rodiny modlí noční adoraci. Jeden člen, jednu hodinu měsíčně. Sám o. Adam Rucki jako dítě zastoupil tátu v noční adoraci jako dítě, když byl při žních velmi unavený. Nyní je zhruba 70 aktivních členu noční adorace. (je potřeba celkem 245 osob) Byla by velká škoda, aby tato modlitební aktivita zanikla. Proto, se svolením našeho faráře, je tato výzva ke všem farníkům, kteří chtějí jednu noční hodinu v měsíci obětovat Bohu.

Kontakt pro výběr jedné hodiny mezí 22 až 5 hodinou do společenství noční adorace 733 210 399 Ćmiel.

PRVNÍ ČÁST

ZALOŽENÍ A ORGANIZACE DÍLA NOČNÍ ADORACE V RODINĚ

POČÁTEK BOŽÍHO DÍLA

Je nemožné lépe definovat toto úžasné dílo noční adorace v rodinném kruhu, vzniklého na mohutném kmeni „Intronizace1“.

K vytvoření tohoto díla povolalo Boží srdce mladého řeholníka z Peru, otce Matea Crawleye Boeveye, postiženého srdeční chorobou, kterou lékaři považovali za nevyléčitelnou. Skládajíc svůj život v oběť, kterou od něj Bůh požadoval, přichází ctihodný otec Mateo do Paray-le-Monial. S žádostí, aby se svěřili do Božího srdce. Z Božího záměru neměla být tato cesta přípravou na smrt, ale počátkem apoštolátu, zázračně bohatého na plody požehnání.

Během své první návštěvy kaple „Zjevení“ jen co ctihodný otec poklekl, pociťuje v celé své podstatě nepopsatelnou změnu… Vstává uzdravený! Zároveň je jeho duše naplněna neochvějnou touhou zahájit křížovou výpravu, aby poznal a zamiloval se do Ježíše, Krále lásky. Večer, během svaté hodiny, je mu odhalen celý plán. Ctihodný otec jasně vidí velký zločin dnešního světa – „Vyloučení Ježíše Krista z rodin a společnosti!“ Přesto jasně odhaluje, jak znovu získat rodiny, jednu po druhé pomocí intronizace Nejsvětějšího Srdce, aby se společně připravili na kralování Ježíše Krista. Otec Mateo oponuje slovy sv. Pavla: „Je potřeba, aby Kristus vládl!“

Otec si však uvědomuje, že aby mluvil s autoritou, chybí mu povolení svatého otce, a tak se souhlasem svých představených jede do Říma, ke svatému papeži Piovi X. Od něj dostává nejen svolení, ale také rozkaz hlásat o Kristu Králi. Přesvědčen o své misi, se vrací do Chile, a tam zahajuje svůj apoštolát. Ze začátku se mu dostává žádného nebo jen malého povzbuzení od biskupů. Toto dílo se jevilo jako novinka… a jaká byla jeho hodnota?

Prvními pomocníky ctihodného otce jsou dívky ve věku osmi a deseti let, vybrané z nejzbožnějších studentek penzionátu, z nichž jedna projevuje neuvěřitelné nadšení.

Jako odměnu za to, že byla vybrána, žádá rodiče, aby jí umožnili zůstat vzhůru třikrát týdně do 11:00 hodiny nebo do půlnoci. Rodiče nesouhlasí. Dívka naléhá. Po obdržení povolení využívá tyto hodiny k psaní stovek dopisů, klečící na kameni, často obarveným její krví.

Je možné, divit se činům takového apoštolátu, zúrodněného láskou a utrpením? Jeden z dívčiných dopisů nese adresu biskupa v Tokiu (hlavní město Japonska). Tento biskup si myslel, že má, co dočinění s velkou dámou, odpisuje: „Paní Hraběnko, jak krásné je dílo, o kterém mi píšete. Za všechny své misionáře a všechny své křesťany děkuji Vám Hraběnce, že jste mě s ním seznámila. Již jsme zahájili intronizaci a já věřím, že se jí všechny naše křesťanské rodiny brzy podrobí.“ Je snadné představit si dívčinu radost, a však daleko větší z tohoto nečekaného úspěchu než z titulu hraběnky. Plamen Boží lásky se šíří; zahrnuje Ameriku, Španělsko, Francii, Itálii, Čínu. Na mnoha místech se odehrává intronizace získávaje Pánu Ježíši tisíce rodin, ve kterých je, jak si to přeje, považován za krále, pána a přítele.

V jednom z těchto požehnaných domácích ohnisek, obdrží matka telegram oznamující smrt jejího nejstaršího syna, padlého v boji na polích války. Umístí telegram vedle obrázku Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a svolá děti se slovy: „pojďte! Přineste květiny a zapalte svíčky.“ „Mami, co se stalo? “, „Řeknu vám to později. Teď zazpívejme hymnu“. Teprve potom vezme telegram a řekne: „děti moje, váš bratr zemřel. Otočí se k obrazu Nejsvětějšího Srdce a propuká žalem: „O Ježíši! Ty jsi nám ho dal, a ty jsi nám ho také vzal, ty jsi tady Král a Pán! Požehnáno buď jméno tvé!“

V další rodině se děti vracejí ze školy s oceněními a věnci. Utíkají k rodičům, aby je objali. „Ne,“ říká otec, „nejdříve jděte položit své věnce a ocenění k nohám Ježíše; až pak vás budu objímat.“

Neobvyklé je toto dílo, které formuje duši k tak hlubokému pochopení práv a přání Ježíše Krista!

Iniciativu noční adorace v rodině dal ctihodný otec Mateo, který v červnu roku 1927. vyjádřil své myšlenky v ohnivém poselství rodinám a důvěrným přátelům Srdce Ježíšova. Horlivý apoštol čeká na to, aby základ, pro vznik tohoto krásného a velkého díla, byl řádně připraven skrze intronizaci.

Noční adorace v rodině, i když byla nejčastěji výsledkem úžasného vyvrcholení intronizace, vyskytly se i případy, kdy noční adorace předstihla intronizaci a připravila pro ni nové kořisti.

MENU