Pobožnost křížové cesty

Tradycją w naszej parafii stało się nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami miasta. W atmosferze szumu ulicy nasi wierni parafianie wyznawają swoją wiarę w zbawczą Mękę Zbawiciela. Tak temu było w piątek 30 marca 2023 o godz. 16.45. Po czteroletniej przerwie zpowodowanej pandemią, Droga Krzyżowa rozpoczła się w kościele parafialnym w Jabłonkowie po Mszy świętej. Trasa miejskiej drogi wiodła tradycyjnie ulicami miasta na Pioseczną do kapliczki Matki Bożej Częstochowskiej. W tym roku rozważania poszczególnych stacji prowadził ojciec Syrach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

MENU