Aktuální informace k vyhlášenému nouzovému stavu

Aktualizováno: 12.3. 20.00 hod.
Podle vývoje situace bude tato stránka průběžně aktualizována! Prosíme sledujte datum a čas aktualizace.

Na základě vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky budou ve farnosti Jablunkov mše svaté slouženy bez účasti lidu. Což platí pro všechny kostely.

Plánované pobožnosti se konat nebudou.  (To znamená křížové cesty, růžence, Gorzkie žale a další…)
Prosíme věřící, aby se pobožnosti podle možností pomodlili ve svých domovech.

Výjimkou mohou být pohřby a křty v úzkém rodinném kruhu (méně než 30 osob).

Všechny intence mší svatých budou kněžími odslouženy v daných dnech, jak bylo naplánováno, bez účasti věřících.

Mše svaté z farního kostela budou přenášeny online přenosem v obvyklých časech. Upozorňujeme, že online přenos při velké sledovanosti může přestat fungovat. Proto doporučujeme sledovat nedělní přenos na TV Noe v 10.30 hod.

Pro farnosti, kde mše svaté nejsou zpřístupněné veřejnosti platí dispens diecézního biskupa od účasti na nedělní bohoslužbě. To znamená, že neúčast na nedělní mši svaté není hříchem. Biskup doporučuje sledování bohoslužeb ve sdělovacích prostředcích (TV Noe, rádio Proglas, Maryja, televize Lux, televize Trwam).

V případě nutnosti zaopatření, prosíme, volejte kdykoli farní telefonní číslo.

Na této stránce budou zveřejněny informace ohledně možnosti svátosti smíření a udělování svatého přijímání.

Vybízím také, aby nedělní neúčast na mši svaté byla velkou obnovou touhy po eucharistii. Ať to, co možná někdy pro lehkou dostupnost zevšední, se stane pro nás znova velkou hodnotou.
O. Alfred Volný

 

 

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března

Drazí věřící,

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.

Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.

Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou opatření konkretizována.

Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě.

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

Žehnáme Vám i Vašim blízkým!

Jménem biskupů České biskupské konference

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

MENU