Společenství seniorů

 Hnutí pro seniory „La vie Montante“ znamená v překladu – za radostný, povznášející křesťanský život. Program tohoto hnutí je duchovního zaměření a uskutečňuje se ve třech oblastech činnosti: duchovní život  – apoštolát  – přátelství. Hnutí působí v ČR od roku 1996. Svatý otec Jan Pavel II. řekl o tomto hnutí: Vy jste pokladem pro Církev, vy jste požehnáním pro svět“.

           V naší farnosti se toto společenství schází od roku 2009. Společenství se schází jednou měsíčně vždy v pondělí po prvním pátku ve farní garáži. Snahou je prohlubovat vírů společnou modlitbou a studiem materiálů, které jsou každoročně poskytovány za tímto účelem Ostravskou-opavským biskupstvím. Druhá část setkání je věnována probírání novinek a zajímavostí z křesťanského života a z naší farnosti. Toto probíhá u malého občerstvení. Členové společenství se rovněž soukromě modlí za intence, které farníci mohou dát do schránky v kostele. Za každou intencí se modlí po celý měsíc. Součástí společenství je rovněž dobrovolná účast na společných setkáních seniorů z celé diecéze a na odnáškách, které pořádá Ostravsko-opavské biskupství.

           Členové jsou obou národnosti. Písně, modlitby střídají a dobře spolu vychází.  Společenství seniorů tak rozšiřuje náboženské vědomosti a zároveň obohacuje všední dny života.

FOTO ZE SETKÁNÍ

MENU