Polská schola

Jsme schola složena z rozezpívané(uzpívané) party dobrých kamarádek. Každý týden máme vykonáváme službu v našem kostele. Zpíváme na pátečních(dětských) a nedělních mších a setkáváme se na zkoušce, kde nacvičujeme zpěvy. Kromě toho jezdíme na týdenní prázdninový pobyt a setkáváme se na různých akcích: sváteční besídky, vaječiny, víkendovky, setkání schol, hudební workshopy.

Ve schole se učíme pracovat se svým hlasem, hrajeme na kytaru, klavír, rytmické nástroje. Co je ale nejpodstatnější, snažíme se klást důraz na to, že nám nejde o to proslavit se, získat pochvaly, ale že zpíváme na chválu boží a zpěvem chceme pomoct lidem se k Bohu přibližovat, chceme tímto způsobem hlásat evangelium.

Kromě toho, se snažíme pamatovat na duchovní rozvoj a formaci – v tomto směru nám hodně pomáhá naše s. M. Judyta a kněží naší farnosti.  Služba ve scholi nám taky poskytuje možnost poznání a lepšího chápání lliturgie. No a pak se jestě učíme jak si být oporou, příkladem, dobrým a věrným přítelem v plném rozsahu tohoto slova.

Zveme všechny holky a kluky – přijďe mezi nás. Rádi Vás mezi sebe příjmeme a budeme spolu zpěvem chválit našeho Pána.   „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. “  Mt 18,20

Galérie: scholaparafialna.rajce.net

Nácviky:

Pátek: 17:30 potom mše sv. v 18:00

Sobota: 14:30-16:00

Neděle: 6:30 potom mše sv. v 7:10

                                                            

Kontakt: Urszula Waszutová 725844178

GALERIE

MENU