Modlící se maminky

 „Sjednoceny v modlitbě ochráníme naše děti.“

Do společenství Modlitby matek se zapojují ženy, které si uvědomují svou velkou zodpovědnost za děti a zároveň cítí své omezené možnosti  při jejich výchově a ochraně. Modlíme se za své děti a v prosbách se připojujeme ke všem modlícím se maminkám světa. Takto se vytváří nekonečný řetězec, protože i když spíme, někde jinde prosí jiné zase za nás.“ Cílem modliteb ale není „vynucení si“ zázraku. „Jde především o upevnění vlastní víry a jistoty, že Bůh dává našim dětem vše, co potřebují. Věříme, že i když cítíme strach a bezmoc, když se nám zdají naše problémy beznadějné, u Boha není nic nemožné. Někdy se změní těžká situace, jindy se změní náš pohled na ni.“  Bůh nám pomáhá, ale nesmíme zapomenout na náš podíl a musíme pokračovat – modlitba je síla, která může změnit svět, ale nemůžeme ji doprovázet svými představami, jak by ta změna měla vypadat.

Panuje mezi námi velmi přísná zásada mlčenlivosti. O problémech, jež si svěřujeme při setkání, se nesmí mluvit nikde venku.

Naše setkání probíhají ve „farní garáži“ každá skupina má jiné složení svých členek.Setkání probíhají v česko-polském jazyce, každá maminka se modlí sobě bližším jazykem. Délka našeho setkání je v průměru hodinu. Máte-li zájem,
rádi Vás uvítáme mezi sebou. Sama si vyberte dobu, kdy Vám to nejvíce vyhovuje a přijďte. Nejtěžší je zmáčknout kliku, pak už Vás přivítají jen radostné tváře maminek.

Těšíme se na Vás,
maminky.

Setkáváme se vždy:

  • ve farní garáží jedna skupina v úterý v 8.00 hod. každý lichý týden
  • ve farní garáží druhá skupina ve středu v 19.00 hod. v každý lichý týden
  • v kostele v Písku v každé pondělí v 20.00 hod.
  • v Bukovci ve středu (dopoledne nebo odpoledne – podle domluvy) – kontakt: 732 627 783

               

MENU