Úmysly mších svatých

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby
 

 

Ne

1. 10. 

 

 

 

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7.10 Na podziękowanie za urodzaje z Miejskiej Łomnej
9.00 Za + manžela Stanislava Sikoru v 3. výročí úmrtí, ++ rodiče, sourozence, duše v očistci s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
10.30 Za + Tadeusza Ćmiela w 10. rocznicę śmierci i za całą rodzinę Ćmielową, z prośbą o zdrowie dla całej żyjącej rodziny
     18.00 Za + Alfréda Klimšu s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu Klimšovou
Po Památka svatých andělů strážných       6.30 Za + Annę Habiniakową
      18.00 Za + Jaroslava Szotkowského, rodiče Sikorovy a Szotkowsky a o Boží požehnání pro živou rodinu
Út Úterý
26. týdne v mezidobí
      6.30

 

S prosbou o zdraví pro maminku, Boží požehnání pro celou rodinu
      18.00 Na podziękowanie za 25 lat małżeństwa, z prośbą o dalsze łaski, zdrowie i dary Ducha św. dla dzieci
St

 

Památka
sv. Františka z Assisi
     6.30 Za ++ rodziców Bulawowych i Kujawowych, + brata Józefa, z prośbą o Opatrzność Bożą  dla żyjącej rodziny
     18.00 Za ++ rodiče Františka a Annu Samcových, ++ z obou stran a duše v očistci
Čt První čtvrtek v měsíci        6.30 Za ++ Franciszka i Annę Sikora, rodziców z obu stron, dusze w czyśćcu i o błog. Boże dla całej rodziny
      18.00 Za nová kněžská a řeholní povolání
První pátek v měsíci 6.30 Za živé a ++ členy sv. Růžence z Písečné a o Boží ochranu pro jejich rodiny
18.00 Wynagradzająca Naj. Sercu Pana Jezusa
 So Památka Panny Marie Růžencové

Fatimská sobota

      6.30 Smírná Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
     18.00 Za + manžela Aloise Čmiela, rodiče z obou stran, s prosbou o zdraví a pomoc Boží pro žijící rodinu

Ne

8. 10. 

Sbírka na opravu kostela

 

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7.10 Na podziękowanie za urodzaje ze Zowodzia
9.00 Na poděkování za úrody z Milíkova a Košařisk
10.30 Na podziękowanie za urodzaje z Szygły oraz za żywych i ++ ofiarodawców
18.00 Za ++ Jana a Justýnu Kurkových, syna Stanislava a o Boží pomoc pro živou rodinu

 

MENU