Pielgrzymki

Prymicje Michala Krenželoka  Święcenia kapłańskie naszego diakona Michała Krenżeloka będą w sobotę 27.6. w katedrze w Ostrawie. Odjazd autobusów z Jabłonkowa na tę uroczystość będzie ...
Więcej
Poutní, poznávací cesta přátel P. Janusze Kiwaka a CK Voma tentokrát do DO FRANCIE A ŠPANĚLSKA ODŁOŻONO NA ROK 2021  ...
Więcej
Pielgrzymka+Fatima Fatima_2 Chodzi o piegrzymkę, którą organizuje parafia Jaworzynka, ale dlatego, że ma jeszcze 8 wolnych miejsc, poprosiła nas, byśmy ...
Więcej
MENU