Kněží naší farnosti

P. Mgr. Alfréd Volný – farář

  • tel.: +420 721 017 110
  • email:

P. Mgr. Vojtěch Žvak, farní vikář

  • tel.: +420 773 217 391
  • email: vojtazvak@gmail.com

P. Mgr. Grzegorz T. Oziębłowski, farní vikář

  • tel.:   +420 604 424 809
  • email:  grzozi@wp.pl

O. Symplicjusz

(Mgr. Ireneusz Sobczyk, OFM)

  • tel.: +420 730 553 395
  • email: osimplex@gmail.com

O. Henryk

(Mgr. Alojzy Dąbek, OFM) 

  • tel.: +420 733 741 208
  • email: –
 

 

 

MENU